fot. sędziowie zdalne szkolenia

Zdalne szkolenia dla sędziów Pomorskiego ZPNMT

W dniu 18.04.2020 r. odbyło się zdalne szkolenie dla sędziów III i IV ligi Pomorskiego ZPN.


Rozwijająca się sytuacja epidemiczna nie pozwala Komisji Szkoleniowej na prowadzenie warsztatów w poszczególnych ośrodkach dla sędziów. Z tego powodu zdecydowano się zmienić ich formę na zdalną, tak aby sędziowie pomimo braku możliwości prowadzenia zawodów pozostawali w dalszym ciągu w kontakcie z przepisami i doskonalili umiejętność analizy sytuacji boiskowych. - Niezwykle ważne w procesie szkolenia sędziów jest to, aby wyrobić nawyki prawidłowej oceny sytuacji zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz bieżącymi wytycznymi, a podczas zdalnej formy jest to w dalszym ciągu możliwe – wyjaśnia Członek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN oraz Wiceprezes Pomorskiego ZPN Maciej Wierzbowski, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspomógł Komisję Szkoleniową w organizacji projektu. Nowa forma praktyki spotkała się z aprobatą wśród sędziów, którzy pozytywnie odebrali możliwość zdalnego szkolenia, dlatego planowane są kolejne zajęcia w podobnej formie dla sędziów.