fot. Łączy Nas Piłka

Zasady prowadzenia treningów w certyfikowanych szkółkachmt

Od 4 maja samorządy mogą ponownie dopuszczać do użytkowania otwarte obiekty sportowe, w tym stadiony piłkarskie. Dało to zielone światło – mimo wielu ograniczeń – do powrotu do treningów młodych piłkarzy, szkolących się w szkółkach wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej przygotował szereg rekomendacji i wskazówek dotyczących organizacji i prowadzenia treningów


OBSZAR ORGANIZACYJNY

 • Każdy trening dla wszystkich kategorii wiekowych musi trwać minimum 45 minut.
 • Z uwagi na brak możliwości organizowania zajęć dla całych drużyn zgodnie z Programem Szkolenia PZPN, prawdopodobne ograniczenia infrastrukturalne i niską frekwencję w drużynach:

– dopuszcza się formę prowadzenia zajęć indywidualnych dla zawodników (U6-U13) -> Każdy trening musi być umieszczony w harmonogramie szkółki w systemie zarządzania szkółką jako typ - trening indywidualny. Do treningu typu indywidualnego należy dodać maksimum 6 zawodników POTWIERDZONYCH w szkółce piłkarskiej (mogą być z różnych drużyn w danej kategorii wiekowej) oraz wskazać 1 Trenera, który znajduję się w Sztabie szkoleniowym Szkółki z licencją minimum Grassroots C. Do każdego treningu należy obowiązkowo załączyć konspekt treningowy. W systemie zarządzania szkółką prosimy o zaktualizowanie planów treningowych dla poszczególnych kategorii wiekowych na jeden miesiąc w przód – kolejna aktualizacja może nastąpić według rozwoju sytuacji w kraju,

– rekomendujemy organizowanie tylu treningów, na ile logistyka oraz wola rodziców pozwalają, w związku z tym nie zostają wyznaczone dla zawodników minimalne liczby jednostek treningowych w mikrocyklu do odwołania.

 • Powyższe oznacza to, że organizacja treningu musi być skrupulatnie zaplanowana, a jego czas maksymalnie wykorzystany, pamiętając, że jakość i merytoryka muszą być na najwyższym poziomie.
 • Rekomendujemy, żeby każdy z zawodników przychodził na trening ze swoją piłką.
 • Konspekt zajęć treningowych można wysłać zawodnikom drogą mailową przed treningiem, aby mogli zapoznać się z treścią, co przyśpieszy organizację w trakcie samego treningu.
 • Zajęcia należy przygotować (rozstawienie sprzętu) przed przybyciem zawodników.
 • Wszelka reorganizacja ćwiczeń, zbieranie czy przestawianie sprzętu treningowego jest w gestii trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy między stacjami treningowymi.
 • Planowanie treningu (środki treningowe) musi uwzględniać minimum dwumetrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu jak i przed i po jego zakończeniu.
 • W przypadku ograniczonego czasu treningu (skrócenie zajęć ze względów logistycznych), aby wykorzystać go maksymalnie, należy szczególnie wziąć pod uwagę organizację środków treningowych:
  – przejścia pomiędzy ćwiczeniami,
  – stacjami,
  – czas wypoczynku (picie – każdy ze swoim napojem w innym wyznaczonym sektorze)
  – czas wymiany grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • W przypadku skróconego czasu treningu, należy tak dobrać środki treningowe, by były one proste, nie wymagające dłuższych objaśnień.
 • Do minimum należy skrócić czas związany z omawianiem treningu, podsumowaniem. Dobrym rozwiązaniem może być tu telekonferencja, podczas której możemy omówić odbyty trening.

OBSZAR MERYTORYCZNY

Pamiętamy, że:
1. Jakość i merytoryka zajęć muszą być na pierwszym miejscu. Nie pośpiech!
2. Budujmy środki treningowe, których zawodnik sam nie zrobi w domu. A więc – zadania w parach, małych grupach (podania, kombinacje, dośrodkowania, gry bez kontaktowe itp.). Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą być zalecane w ramach pracy domowej.

Sugerowane formy organizacyjne w treningu piłkarskim to:

 • forma obwodów stacyjnych – technika w parach lub grupach,
 • ćwiczenia w parach, małych grupach,
 • gry i zabawy bezkontaktowe,
 • forma ścisła z elementami percepcji.

Dodatkowo rozpiski z treningiem indywidualnym, w przypadku skrócenia treningów lub zmniejszenia ich ilości w mikrocyklu tygodniowym.

Ważne elementy w treningu piłkarskim (FILARY SZKOLENIA)

 • Intensywność – maksymalnie należy wykorzystać czas pracy podczas treningu, na co duży wpływ ma dobra organizacja jednostki treningowej i właściwy dobór środków treningowych. Pamiętajmy o przejrzystości dla Zawodników środków treningowych, szybkim przejściu od ćwiczenia do ćwiczenia, czasie wypoczynku (picie w jednym miejscu) i krótkim, konkretnym instruktażu,
 • Szczegółowość / indywidualizacja – biorący pod uwagę małą liczbę zawodników trener ma znakomitą możliwość do obserwacji zawodnika i przekazywania mu właściwych komunikatów zwiększających efektywność pracy,
 • Mentalność – dzięki małej liczbie zawodników, trener ma możliwość do bliższego kontaktu z każdym z zawodników z osobna. Oznacza to większe upodmiotowienie każdego z podopiecznych i przekazanie mu wielu motywujących uwag, które szczególnie młodsi zawodnicy mocno potrzebują,
 • Współpraca – budujmy środki treningowe z piłką, wymagające współpracy. Zadania indywidualne mogą być wykonywane w domu.

zasady treningu

REKOMENDACJE TRENINGOWE DLA CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁEK
1. Przeprowadzanie możliwie jak największej liczby treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2. Wyznaczanie „zadań domowych” – zaczerpniętych z treści treningu (weryfikacja na następnych zajęciach) w sytuacji zmniejszonej liczby treningów grupowych. 
3. Planowanie pracy treningowej maksymalnie na 1 miesiąc w przód z uwzględnieniem celów szkoleniowych wynikających z planu szkolenia oraz nowych warunków pracy. 
4. Organizacja telekonferencji z zawodnikami w celu szkolenia pod kątem rozwoju inteligencji piłkarskiej, wiedzy oraz mentalności.

źródło: laczynaspilka.pl