fot. GOV.PL

Zalecenia covidowe przy organizacji meczów

6 marca wracamy do sportowej rywalizacji. Przypominamy o zaleceniach dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.


Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, prysznicy,  przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne (dbamy o siebie i inne osoby przebywające na meczu):
-  zakrywanie ust i nosa (maseczki),
-  dezynfekowanie rąk,
-  zachowanie dystansu,
-  zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu. 

Mecze odbywają się bez udziału publiczności.

Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, wietrzenie pomieszczeń, zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek. Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na stadion. 

Organizator współzawodnictwa sportowego jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji. Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.  

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).  

Główne objawy Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka, pobyt w obszarze wysokiego  ryzyka, kontakt z osobą chorującą na Covid).