fot. Kurs sędziowski w Malborku

Zakończenie kursu kandydatów na sędziów piłki nożnej

Zakończył się trwający od początku października 2020 r. Kurs kandydatów na sędziów piłki nożnej, w którym uczestniczyło 22 uczniów w tym 7 dziewczyn z klas sportowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w ramach pilotażowego programu edukacyjnego.


Głównym organizatorem tego zadania sportowego był Pomorski Związek  Piłki Nożnej, którego doświadczeni sędziowie prowadzili zajęcia edukacyjne i praktyczne na obiektach szkoły. 

Przeprowadzone egzaminy i testy sprawności fizycznej wykazały dobre przygotowanie do nowej roli jego uczestników jaką będą mogli realizować młodzi piłkarze i piłkarki.  

Należy nadmienić, że nowi nasi sędziowie mieszkają i grają w klubach na terenie województwa pomorskiego. W związku z tym zasilą składy obsad  na mecze  w rejonie Gdańska, Malborka i Słupska. 

- Chciałbym gorąco podziękować władzom Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i dyrekcji szkoły za stworzenie warunków do organizacji tego ciekawego sportowego przedsięwzięcia, a jego uczestnikom życzyć rozwoju w tej piłkarskiej pasji. Planujemy również w przyszłości  w IV klasie licealnej o profilu piłka nożna, za zgodą Polskiego Związku Piłki Nożnej, przeprowadzić  podobny kurs trenerski lecz w tym przypadku uwarunkowania są dużo trudniejsze i są one organizowane za zgodą UEFA – podsumował trener koordynator klas sportowych Henryk Pawłowski.

Malbork_sedzia1.jpg

Malbork_sedzia2.jpg

Malbork_sedzia3.jpg

Malbork_sedzia4.jpg

Malbork_sedzia5.jpg

Malbork_sedzia6.jpg