fot. Konferencja metodyczna dla trenerów [3.12.2023r., AWFiS w Gdańsku]

Za nami zimowa konferencja trenerska 2023 w AWFiS w Gdańsku

W dniu 3 grudnia 2023 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się organizowana przez Pomorski Związek Piłki Nożnej, a certyfikowana przez PZPN konferencja szkoleniowa pt. Przygotowanie motoryczne w grze w piłkę nożną. Wzięło w niej udział ponad 400 trenerów, głównie z Pomorza.


Konferencję rozpoczął krótkim przemówieniem Radosław Michalski - Prezes Pomorskiego ZPN. Następnie wespół z Andrzejem Szwarcem - Przewodniczącym Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN wręczył odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym trenerom naszego Związku. Za wieloletnią pracę trenerską na rzecz Pomorskiego ZPN okolicznościową paterę otrzymali: Andrzej Bussler, Stefan Machaliński i Krzysztof Słabik, złote odznaki Pomorskiego ZPN - Adam Kozubski i Grzegorz Witt, srebrną odznakę Pomorskiego ZPN - Hanna Dryja, Marek Całka, Dariusz German, Arkadiusz Glazer, Sławomir Kwiatkowski, Jacek Manuszewski oraz Wojciech Wasiek.

W części teoretycznej wykład inauguracyjny pt. Przygotowanie motoryczne w piłce nożnej wygłosił członek Komisji Technicznej PZPN, prof. AWFiS Gdańsk i trener przygotowania motorycznego PZPN Łukasz Radzimiński. Następnie prof. AWF w Poznaniu, trener przygotowania motorycznego PZPN  pracujący w Polonii Środa Wlkp. Marcin Andrzejewski wygłosił prelekcję pt. Planowanie obciążeń treningowych w okresie przygotowawczym w zespołach niższych klas rozgrywkowych. Po przerwie kawowej trener Mariusz Rumak, dyrektor ds. rozwoju trenerów AP Lech Poznań omówił kwestie związane z przygotowaniem techniczno-taktycznym okresu przygotowawczego w zespołach niższych klas rozgrywkowych. Po nim, niespodzianka – odbyło się Forum Trenera z udziałem selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza, trenera Mariusza Rumaka i gospodarza konferencji Radosława Michalskiego. Ciekawym pytaniom i interesującym, często  dowcipnym odpowiedziom nie było końca!

Przemysław Franczak, trener przygotowania motorycznego AP Pogoni Szczecin przedstawił praktyczne sposoby planowania i programowania przygotowania motorycznego, który stosuje w swojej praktyce treningowej.

Po przerwie obiadowej, w pokazowej lekcji treningowej pt. Prewencja urazów w praktyce, trener Andrzej Głowacki przedstawił i omówił zestaw środków treningowych stosowanych w celu zapobiegania urazom po intensywnych obciążeniach treningowych. W pokazach uczestniczyli młodzi piłkarze z ośrodków szkolenia sportowego Pomorskiego ZPN z Gdańska i z Malborka, podopieczni trenerów (odpowiednio): Krzysztofa Wilka i Radosława Szczuchniaka, a także dziewczęta z AP Orlen Gdańsk, zawodniczki trenerki Jagody Szewczuk.

Ostatnim akcentem konferencji było jej krótkie podsumowanie dokonane od strony merytorycznej przez prof. Łukasza Radzimińskiego, a od strony organizacyjnej przez prof. Andrzeja Szwarca.

W imieniu Prezesa Pomorskiego ZPN Radosława Michalskiego serdecznie dziękuję wszystkim wykładowcom za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie znakomitych wykładów. Szczególne podziękowania kieruję do tych trenerów, którzy włączyli się w organizację wydarzenia – Łukaszowi Radzimińskiemu, Karolowi Wasielewskiemu, Leszkowi Różyckiemu i Jarosławowi Plewniakowi, a także Maciejowi Tomaszewskiemu, asystentowi Zarządu Pomorskiego ZPN, wolontariuszom ze specjalizacji trenerskiej AWFiS oraz prowadzącemu spotkanie - Mateuszowi Wiechowi, sekretarzowi Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.

Andrzej Szwarc
Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN

konferencja AWFiS_4.jpg

konferencja AWFiS_3.jpg

konferencja AWFiS_2.jpg

konferencja AWFiS_1.jpg

Jedna drużyna