fot. Pomorski ZPN

Zaświadczenia o członkostwie dla pomorskich klubów

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z podjętą dziś uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN, zostaliśmy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


Oznacza to, że kluby, które nie otrzymały jeszcze takiego zaświadczenia z Departamentu Rozgrywek PZPN, mogą zwracać się z prośbą bezpośrednio na adres agnieszka.matuszewska@pomorski-zpn.pl

Prośba o wystawienie zaświadczenia musi być wysłana z oficjalnego maila z domeną @pomorski-zpn.pl

W mailu należy zawrzeć aktualny adres klubu, numer REGON oraz KRS.

Jednocześnie przypominamy, że w dniach 31 grudnia – 3 stycznia biuro Pomorskiego ZPN jest nieczynne.

Poniżej treść uchwały PZPN

Uchwała nr 57/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udzielenia przez PZPN upoważnienia dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych podjęła uchwałę o następującej treści:

I. Mając na względzie postanowienia w szczególności par. 10 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 21.12.2020. poz.2316); Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym upoważnia Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek