fot. Piotr Stokowiec

Warsztaty on-line: Przygotowanie psychologiczne w grze w piłkę nożną [16.03.2021 r.]

We wtorek 16 marca 2021 roku odbędą się organizowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej warsztaty trenerskie on-line pt. Przygotowanie psychologiczne w grze w piłkę nożną.


Prelegentami będą autorzy publikacji pt. Przygotowanie psychologiczne. Narodowy Model Gry PZPN, trenerzy ekstraklasowej Lechii Gdańsk: Piotr Stokowiec, Paweł Habrat i Łukasz Smolarow.

Aktywny udział w wydarzeniu (wykładzie i dyskusji) zostanie potwierdzony certyfikatem oraz przyznaniem 2 punktów uwzględnianych do przedłużenia licencji trenerskiej.

Termin: 16 marca 2021 / wtorek
Godzina: 18:30 – 21:00
Miejsce: ONLINE – Zamknięta grupa na MS Teams
Warunek uczestnictwa: własne konto na MS Teams

Jak to będzie wyglądało?
Warsztaty będą podzielone na dwa moduły. W pierwszym, trenerzy/współautorzy suplementu do NMG wygłoszą wykłady związane z tematyką swojej publikacji. W drugim, po prelekcjach odbędzie się dyskusja na temat treści wystąpień, a także publikacji trenerów. Warto zatem wcześniej zapoznać się z pracą autorów po to, aby lepiej zrozumieć treści wykładów i przygotować sobie wcześniej pytania na temat nurtujących kwestii. Również podczas wykładów uczestnicy będą mieli możliwość anonsowania pytań (ikona czat), a odpowiedzi na nie uzyskają w drugiej sekwencji wydarzenia – podczas dyskusji przeprowadzonej bezpośrednio po wykładzie.

W trakcie wykładów nastąpi kilkukrotne sprawdzenie obecności uczestników, w celu weryfikacji aktywnego uczestnictwa niezbędnego do przyznania certyfikatu i punktów licencyjnych.
Wydarzenie LIVE odbędzie się w zamkniętej grupie w MS Teams, do której będą mieli dostęp wyłącznie uczestnicy zarejestrowani na własnych kontach.

Harmonogram
18:00 -  Rozpoczęcie transmisji, którą rozpoczynamy z półgodzinnym wyprzedzeniem po to, aby każdy uczestnik miał możliwość połączenia się i sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu.
18:30 - 18:35 - Rozpoczęcie warsztatów
18:35 - 20:15 - Wykłady
20:15 - 21:00 - Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników zebrane podczas wykładów
21:00 - Zakończenie warsztatów

Rejestracja
Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez platformę PZPN24, która znajduje się na stronie pzpn24.pzpn.pl
Rejestracja na wydarzenie odbywa się do końca dnia 14 marca 2021 r. (do godz. 23:59). Osoby które nie zarejestrują się do w/w. daty nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu.
Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z regulaminem konferencji, linkiem do grupy na MS Teams. Uwaga! Dołączenie do grupy i udział w konferencji jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika regulaminu konferencji (pobierz regulamin).

Certyfikaty
Podczas warsztatów zostanie przeprowadzona kilkukrotna weryfikacja uczestnictwa każdego trenera w wydarzeniu, np. poprzez wpisanie w komentarzu swojego imienia i nazwiska w określonym czasie.
Po szkoleniu na kontach trenerskich pojawią się certyfikaty, które będą potwierdzeniem udziału w dokształcaniu trenerskim zgodnie z Konwencją Trenerską UEFA w wymiarze 2 godzin/punktów szkoleniowych.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących warsztatów prosimy o kontakt:

sprawy merytoryczne:
Andrzej Szwarc - Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN, tel. 665 362 839
Tomasz Borkowski - Wojewódzki Koordynator Szkolenia Trenerów, tel. 512 413 486

sprawy organizacyjne:
Karol Wasielewski - Sekretarz Komisji ds. Licencji Trenerskich Pomorskiego ZPN, tel. 697 038 222

doradztwo techniczne:
Maciej Tomaszewski - Asystent Zarządu Pomorskiego ZPN, tel. 697 038 213