fot. Pomorski ZPN

Walne Zgromadzenie Delegatów Pomorskiego ZPN

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, na Stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.


Tematem obrad będzie okres sprawozdawczy oraz wybór na funkcje komisarza wyborczego, delegatów na Walnego Zgromadzenie PZPN oraz zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.

Delegatami na zjazd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej są te same osoby, które reprezentowały swoje kluby na zeszłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

Zebranie odbędzie się w Sali Prestige. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie oraz o stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki oraz dystans).


Zalecenia organizacyjne: 

  • Przed wejściem do budynku, a także w trakcie rejestracji należy zachować dystans społeczny (min. 1,5 m). Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu uniknięcia większych kolejek. 
  • Przed wejściem każdy uczestnik zebrania musi dezynfekować ręce.
  • Przy wejściu każdy uczestnik zebrania będzie miał bezdotykowo mierzoną temperaturę. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni należy odczekać 10 minut i poddać się kolejnemu pomiarowi. W przypadku ponownego stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni C, Komisarz Wyborczy podejmuje decyzję czy dopuścić uczestnika do udziału w zebraniu.
  • W budynku (w trakcie rejestracji, przemieszczania się oraz obrad) należy bezwzględnie zakrywać nos i usta (maska, przyłbica – każdy uczestnik musi indywidualnie zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej).
  • Przy rejestracji, każdy uczestnik zebrania musi bezwzględnie złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie.