fot. Pomorski ZPN

Walne Zgromadzenie Delegatów Pomorskiego ZPN

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że na dzień 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) zwołano Walne Zgromadzenie Delegatów.


W trakcie Zgromadzenia nastąpi wybór Komisarza Wyborczego, delegatów na zjazd PZPN oraz zastępców delegatów na zjazd PZPN.

W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego ZPN udział biorą z głosem stanowiącym Delegaci członków Związku, którzy uzyskali swoje mandaty na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku, chyba, że Komisarz Wyborczy postanowieniem stwierdził wygaśnięcie mandatu Delegata lub członek Pomorskiego ZPN dokonał wyboru nowego Delegata.

Szczegóły (uchwała, regulaminy, druki) znajdują się poniżej.

1. Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
4. Uchwała w sprawach organizacyjnych Walnego Zgromadzenia
5. Oświadczenie klubu w sprawie zmiany delegata na Walne Zgromadzenie
6. Lista poparcia dla kandydata na delegata na Walne Zgromadzenie PZPN
7. Lista poparcia dla kandydata na zastępcę delegata na Walne Zgromadzenie PZPN
8. Lista poparcia dla kandydata na komisarza wyborczego Pomprskiego ZPN