fot. Gdyńskie Centrum Sportu

Ukraińscy piłkarze nie będą wliczani do limitu zawodników spoza UE

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w uchwałach Zarządu PZPN, mające na celu zniesienie ograniczeń w zakresie uczestnictwa zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie w rozgrywkach piłki nożnej na terenie Polski.


Zgodnie z przyjętymi zasadami, niezależnie od klasy rozgrywkowej, obywatele Ukrainy mogą być rejestrowani w klubach jako zawodnicy o statusie amatora. Dodatkowo, nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN, postanowienia par 35 nie mają zastosowania w odniesieniu do  zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Oznacza to m.in.

1. Możliwość potwierdzania do klubów i uprawniania do gry zawodników o statusie amatora, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;

2. Brak obowiązku przedstawiania przez kluby, w trakcie procedury uprawniania zawodnika do gry, dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP; niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;  3. Brak obowiązku informowania przez kluby o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej. Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, *_nie uległy zmianie_*. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

1. Certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;

2. W przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych *od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, *wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy

3. W przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest *od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;*

4. W przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest *od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;*

5. W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

6. W przypadku zawodnika nieletniego wymagane jest przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA RSTP (FIFA Regulations on Status and Transfer of Players).