fot. uefa_playmakers

UEFA Playmakers - program dla dziewcząt

Polski Związek Piłki Nożnej wraz z UEFA przygotowuje się do wdrożenia w Polsce programu UEFA Playmakers realizowanego we współpracy z firmą Disney. Na obecnym etapie projektu stajemy przed decyzją o wyborze co najmniej 30 ośrodków, w których program będzie wdrażany.


Program UEFA Playmakers - Informacje o programie:
1. planowany termin startu: początek 2020 r.
2. czas trwania: 3 lata
3. grupa docelowa: dziewczynki, które nigdy wcześniej nie trenowały piłki nożnej i nie są zarejestrowane w systemie Extranet, w wieku 5-8 lat
4. cele:
a. zachęcenie dziewczynek do piłki nożnej poprzez środowisko stworzone specjalnie dla nich, skoncentrowane na zabawie, przyjaźniach i piłce nożnej
b. przekazanie kadrze szkoleniowej nowej, dostosowanej do grupy docelowej metodologii, która wykorzystuje wyobraźnię jako narzędzie nauczania i treningu umiejętności piłkarskich
c. podniesienie poziomu sprawności ogólnej u dziewczynek i stworzenie trwałego przywiązania ich do piłki nożnej
5. liczba ośrodków w Polsce: 30
6. liczba sesji treningowych w ciągu roku: minimum 20 (2 bloki po 10 sesji)
7. liczba uczestników: minimum 30 dziewczynek na każdym treningu

Ośrodki:
1.ośrodek działający w ramach programu można utworzyć przy już działających instytucjach takich jak np.:
a. klub piłkarski
b.szkółka piłkarska
c. szkoła
d. ośrodek sportu i rekreacji
2. infrastruktura:
a. boisko typu „orlik”
b. hala sportowa w okresie zimowym
c. wskazane są lokalizacje, gdzie dziewczynki po zakończeniu udziału w programie będą mogły kontynuować udział w zajęciach piłkarskich (nie muszą być to jednak miejsca, gdzie w tej chwili istnieją grupy dziewczęce)

Kadra:
1. liczba osób:
a. w każdym ośrodku z grupą musi pracować minimum 3 opiekunów (maksymalna liczba dzieci przypadających na jednego trenera to 10)
b. w kadrze musi znajdować się min. 1 kobieta
2. uprawnienia:
a. nie obowiązują wymogi dotyczące posiadania licencji trenerskiej, jednak każda osoba pracująca przy programie będzie musiała przejść szkolenie organizowane przez PZPN wg wytycznych UEFA
b. wszystkie osoby muszą jednak posiadać uprawnienia do opieki nad dziećmi
3. kompetencje:
a. kluczem przy doborze kadry trenerskiej powinny być tzw. kompetencje miękkie dotyczące umiejętności pracy z dziećmi w wieku 5-8 lat

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na adres mailowy pilkakobieca@pomorski-zpn.pl w terminie do 10 października 2020 r.