fot. Licencje trenerskie

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej

Komisja ds. Nagłych PZPN w dniu 7 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskich.