fot. naborklasy2020

Terminy testów sprawnościowych do klas Pomorskiego ZPN w Gdańsku

Poniżej przedstawiamy zmiany terminów testów sprawnościowych do klas Pomorskiego ZPN w Gdańsku.


Klasa VI (rocznik 2008 oraz 2009):
- 02.06.2020 (wtorek)
- 04.06.2020 (czwartek)

Klasa VII (rocznik 2007):
- 03.06.2020 (środa)
- 05.06.2020 (piątek)
- 16.06.2020 (wtorek)

Terminy testów mogą ulec zmianie

Miejsce testów: SP 75 w Gdańsku, ul. Subisława 22 (boisko orlik)

Zawodnicy muszą być już przebrani (strój sportowy, getry, ochraniacze, buty na boisko sztuczne). Proszę o dostarczenie przed testami ​​podania do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie (kartę zdrowia) o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

UWAGA: ze względu na obecną sytuację epidemiczną, prosimy o kontakt z trenerami odpowiedzialnymi za testy.

Indywidualnie zostanie ustalony dokładny termin oraz godzina testów dla każdego kandydata.

Klasa VI (rocznik 2008 oraz 2009) trener odpowiedzialny za organizację Michał Olbryś, nr tel.: 606990822, e-mail: michal.olbrys@gmail.com

Klasa VII (rocznik 2007) trener odpowiedzialny za organizację Łukasz Godlewski, nr tel.: 510081607, e-mail: l.godlewski@pomorski-zpn.pl