fot. Obserwatorzy Pomorskiego ZPN

Szkolenie obserwatorów Pomorskiego ZPN

Na zakończenie rundy jesiennej Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN przy współudziale Stowarzyszenia Sędziów Pomorskiego ZPN zorganizowali szkolenie dla obserwatorów sędziów.


Dwudniowe spotkanie w Starogardzie Gdańskim obfitowało w liczne wykłady prowadzone przez Macieja Wierzbowskiego (wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, przewodniczący Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów PZPN, były znakomity sędzia międzynarodowy), Katarzynę Wierzbowską (obserwatorka FIFA/UEFA, była utytułowana sędzia międzynarodowa), Tomasza Górecznego (przewodniczący Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPMN, obserwator szczebla centralnego) oraz Dariusza Bohonosa (sędzia asystent Ekstraklasy).

Omawiano bieżące interpretacje przepisów gry (np. ręka, spalony), analizowano klipy m.in. z sytuacjami z boisk regionalnych, omówiono wytyczne dotyczące systemu oceniania sędziów, a także zagadnienia sposobu wypełniania dokumentów w systemie Extranet.

Wszyscy uczestnicy z entuzjazmem i zadowoleniem przyjęli tę nową inicjatywę w procesie szkolenia przedstawicieli Pomorskiego ZPN.

obs2.jpg

obs3.jpg

obs4.jpg