fot. Pomorski ZPN

Szkolenie Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe

EMSA2012 i Pomorski Związek Piłki Nożnej serdecznie zapraszają na szkolenie Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe (zgodnie z rozporządzaniem do Ustawy o BIM z 2009 roku). Cztery dni intensywnego szkolenia, w dwóch zjazdach po dwa dni. Kurs odbędzie się w formie hybrydowej.


 

Pierwsza część 
6-7 października 2022 (czwartek, piątek) w formie on-line za pomocą platformy ClickMeeting. Wymagane dla uczestników podłączenie pod zestaw z kamerką i mikrofonem.

Druga część 
Szkolenie bezpośrednie w Gdyni w dniach 13-14 października (czwartek i piątek)

Cena
920 pln netto + VAT (klubom zrzeszonym w Pomorskim ZPN przysługuje rabat w wysokości 10%)

Kartę należy wypłnić i odesłać w formie skanu lub w formie PDF na adres emsa2012@vp.pl

Kontakt
emsa2012@vp.pl
601 64 95 66
601 82 12 33.