fot. Szkolenie dla edukatorów

[VIDEO] Szkolenie dla edukatorów

22 marca w ramach kursu dla trenerów edukatorów developerów odbyło się szkolenie stacjonarne organizowane przez Pomorski ZPN. Na spotkaniu stawili się wszyscy edukatorzy odpowiedzialni za pracę na kursach w Pomorskim ZPN i Zachodniopomorskim ZPN.


Tematem przewodnim szkolenia była „Specyfika pracy z kobietami” i dyskusje na tematy różnic między piłką kobiecą i męską. W szkoleniu dominowały formy warsztatowe oraz prezentacje teoretyczne prelegentów Edukatorów.

Celem szkolenia była wymiana poglądów, doświadczeń oraz dyskusje w szerokim ujęciu tematyki – poniżej szczegółowy plan szkolenia z zapisem treści szkolenia.

Jedna drużyna