fot. spotkanie z klubami 2.jpg

Spotkania z przedstawicielami pomorskich klubów

Na przełomie lutego i marca odbyły się tradycyjne spotkania z przedstawicielami pomorskich klubów. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej perturbacjami pandemicznymi, znów mogliśmy usiąść do rozmów i podyskutować o piłce w województwie pomorskim.


Taka forma dialogu zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. W trzech lokalizacjach stawili się przedstawiciele ponad 150 klubów. Cykl spotkań rozpoczęliśmy w Nowym Stawie, gdzie głównie gościliśmy kluby biorące udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Malborski. Dzięki gościnności burmistrza Nowego Stawu, pana Jerzego Szałacha spotkanie odbyło się wyjątkowo komfortowych warunkach. Kolejnym przystankiem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. To właśnie w Sali Okrągłej urzędu pojawiła się najliczniejsza grupa. Trzecie, ostatnie spotkanie odbyło się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Tu gościliśmy przedstawicieli z zachodniej i południowej części województwa.

Tematyka spotkań była zróżnicowana. Nasi prelegenci przedstawili korzystne dla klubów programy. Prezes Zarządu Kahlenberg Polska opowiedział o nowej ofercie ubezpieczeń dla zawodników. Przedstawił główne bolączki, zagrożenia związane z ubezpieczeniami, jak również przedstawił szereg dopasowanych rozwiązań. Kolejnym punktem było omówienie rządowego programu „Klub” przez przedstawicieli operatora programu – Ludowych Zespołów Sportowych. W prezentacji programu podkreślono, że sam proces aplikacji oraz zasady rozliczeń są transparentne i nieskomplikowane. Większość klubów piłkarskich może aplikować o dofinansowanie w wysokości 10.000 zł (klub jednosekcyjny) lub 15.000 zł (klub wielosekcyjny). Przedstawiciele operatora wyjaśnili zebranym kryteria i zasady przyznawania dotacji w 2023 r.

Kolejnym prezentowanym programem była tzw. „Zielona Certyfikacja” szkółek piłkarskich. Omówiliśmy założenia wspólnego projektu Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Piłki Nożnej, zachęcając kluby do partycypacji. Była to również idealna okazja, aby obecnym klubom wręczyć certyfikaty na 2023 r.

W dalszej części spotkania skupiliśmy się na tematyce związanej z trenerami. Poruszono sprawy kursów trenerskich, licencji, licznych konferencji i warsztatów skierowanych do pomorskich szkoleniowców.

spotkanie z klubami 3.jpg

W trakcie spotkania przypomnieliśmy także o wymogach licencyjnych i samym procesie przyznawania licencji dla klubów na kolejny sezon. Przewodniczący Komisji ds. Licencji klubowych przybliżył również zebranym projekt o nazwie „Bezpieczny stadion, bezpieczne zawody”. Jest to współzawodnictwo na poziomie IV ligi i klas okręgowych. Program ma na celu promowanie inicjatyw i działań zmierzających do poprawy infrastruktury stadionowej oraz organizacji bezpiecznych zawodów. Wyróżnione samorządy, kluby czy osoby funkcyjne, które w aspektach przygotowania zawodów działają prawidłowo staną się wzorem dla innych. Planujemy wyróżnienia w kategoriach: jednostki samorządowe, Kluby sportowe IV ligi i Klasy Okręgowej, Jednostki Policji, Kierownicy ds. Bezpieczeństwa (IV liga), Spikerzy (IV liga), Koordynatorzy Służb Klubowych. Zwieńczeniem programu będzie uroczysta gala, która odbędzie się jesienią 2023 r.

Z uwagi na fakt, że spotkania odbyły się na kilka dni przed startem rundy wiosennej, przypomnieliśmy również o szczególnie dotkliwych paragrafach Regulaminu Dyscyplinarnego, jak również o głównych zasadach zmiany przynależności klubowej zawodników, pozyskiwania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz konieczności dodawania osób funkcyjnych w systemie Extranet.

Przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej opowiedział również o korzyściach płynących z gry Fair Play, a więc o nagrodach w corocznej klasyfikacji. Dla przypomnienia – każda drużyna w danej klasie rozgrywkowej, która uzyska w sezonie najmniej punktów (1 pkt – napomnienie, 3 pkt – wykluczenie, 15 pkt – walkower) dostaje nagrodę finansową, stanowiącą sumę kar innych drużyn (kary za 5 napomnień w meczu – art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN ). Nierzadko jest to kilka tysięcy złotych dla klubu. Klasyfikacja Fair Play to podwójna motywacja – drużyna, która łapie najmniej kar indywidualnych płaci zdecydowanie mniej kar i wygrywa dodatkowo nagrodę pieniężną.

spotkanie z klubami 1.jpg

Prezes Radosław Michalski poinformował również zebranych, że w tym roku po raz kolejny zakupimy sprzęt sportowy dla klubów na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Będzie to już siódmy zakup piłek dla pomorskich klubów, co oznacza, że łącznie Związek przeznaczył już 1,4 mln zł na sprzęt dla swoich członków.

W dyskusjach pojawiały się głównie tematy związane z systemem rozgrywek młodzieżowych. Dyskutowano o pomyśle podziału lig i klas na mniejsze grupy, dostosowane bardziej poziomem sportowym. Pomorski ZPN zobowiązał się, że pion szkolenia dokona analizy takich rozwiązań i przedstawi Zarządowi opinię w tym temacie. Głosem, który zyskał aprobatę większości zebranych, był pomysł zwiększenia ilości turniejów związkowych w rozgrywkach Orlików, Żaków i Skrzatów. Obecnie w każdej rundzie rozgrywane są 3 turnieje związkowe i wiele klubów w wolne weekendy uczestniczy w rozgrywkach komercyjnych. Pomorski ZPN, odpowiadając na głosy przedstawicieli klubów, zamierza zwiększyć ilość turniejów od rundy jesiennej sezonu 2023/2024. Oczywiście pomysł ten zostanie doprecyzowany na najbliższych posiedzeniach Zarządu.

Wszystkie trzy spotkania przebiegły w atmosferze dialogu. Były okazją do podzielenia się uwagami, do wymiany poglądów z koleżankami i kolegami, również poza boiskiem. Dziękujemy serdecznie za liczną frekwencję i konstruktywne rozmowy.

spotkania z klubami.jpg