fot. Certyfikacja PZPN

Rusza rejestracja podmiotów do drugiego cyklu Programu Certyfikacji PZPN

1 października rozpoczyna się procedura rejestracji podmiotów chcących ubiegać się o certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej w drugim cyklu Programu Certyfikacji PZPN. Formularze rejestracyjne można składać do 10 października 2020 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości dołączenia do programu w tym cyklu.


Drugi cykl Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich obejmie lata 2020–22. Mogą się do niego zgłaszać wszystkie szkółki, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w pierwszym cyklu (na lata 2019–21) oraz spełniają następujące warunki:

– są członkami PZPN,
– są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie,
– w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadziły szkolenie w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13),
– biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w sezonie 2020/21,
– nie utraciły certyfikatu decyzją organów PZPN ds. certyfikacji w pierwszym cyklu Programu Certyfikacji.

Osoba składająca formularz rejestracyjny musi być przygotowana na dołączenie podczas zgłoszenia następujących dokumentów:

– wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu,
– stosownego pełnomocnictwa (tylko w sytuacji, gdy osoba rejestrująca nie jest uprawniona do samodzielnej rejestracji podmiotu),
– zaświadczenia z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o uczestnictwie w rozgrywkach (tylko jeśli rozgrywki, w których bierze udział nie są zarejestrowane w systemie Extranet).

Przypominamy – formularze rejestracyjne można składać do 10 października. Więcej szczegółów (także technicznych) dotyczących procedury rejestracji podmiotu do drugiego cyklu Programu Certyfikacji PZPN można znaleźć POD TYM LINKIEM oraz w poniższym tutorialu.

Wszystkie szczegóły dotyczące Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania POD TYM LINKIEM oraz materiale dotyczącym kryteriów drugiego cyklu dostępnym POD TYM LINKIEM.