fot. Zielony Certyfikat

Rozpoczął się nabór szkółek na Zielony Certyfikat!

1 kwietnia rozpoczęła się rejestracja do Certyfikacji Grassroots, w ramach której kluby będą ubiegać się o Zielony Certyfikat. Zgodnie z zapowiedziami, PZPN rozszerza Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich o nowy poziom, który jest skierowany w szczególności do małych, lokalnych klubów.


[AKTUALIZACJA 15.04.2022] 

 • Ostateczny termin składania Formularzy Zgłoszeniowych 24.04
 • Ostateczny termin na uzupełnianie danych

[AKTUALIZACJA 11.04.2022] Informujemy, że termin na składanie Formularza Rejestracyjnego na Zielony Certyfikat został wydłużony do wtorku 12 kwietnia do godziny 23:59. 

Po blisko trzech latach prowadzenia programu Polski Związek Piłki Nożnej dostrzegł potrzebę dotarcia z nim do szerszej grupy odbiorców. Do tej pory podmioty ubiegające się o certyfikat musiały przejść przez bardzo wymagającą ścieżkę formalną. O ile dla większych akademii i klubów była to misja wykonalna, to już mniejsze, lokalne ośrodki często nie były w stanie sprostać narzuconym kryteriom. Stąd zaproponowany podział na Certyfikację Elite (na dotychczasowych poziomach: złotym, srebrnym oraz brązowym) i nowopowstałą Certyfikację Grassroots (na poziomie zielonym).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Przypomnijmy, kto może się ubiegać o Zielony Certyfikat. Każdy podmiot zainteresowany zgłoszeniem się do programu musi spełnić następujące podstawowe warunki:
• być klubem sportowym,
• być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej,
• uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub WZPN,
• prowadzić szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia przez minimum jeden pełny sezon piłkarski.

REJESTRACJA
Wstępna rejestracja do Certyfikacji Grassroots jest już otwarta. Aby dokonać zapisu swojej szkółki wypełnij formularz dostępny na stronie: Certyfikacja - poziom Zielony - wstępna rejestracja. O kolejnych krokach tj. o Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Zgłoszeniowym będziemy informować w osobnych komunikatach w ciągu kilku dni.

KRYTERIA
Na poziomie Zielonym szkółki muszą spełnić kilka kryteriów, są one jednak znacząco mniejsze niż te obowiązujące w Certyfikacji na poziomie Brązowym, Srebrnym i Złotym. Kryteria są wyszczególnione w załączonej prezentacji [TUTAJ], która zawiera również informację o przebiegu procedury aplikowania i nadawania Zielonych Certyfikatów.

DOFINANSOWANIE
Szkółki, które pomyślnie przejdą procedurę aplikowania, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie do 10 000 zł rocznie. Podstawowe informacje o zasadach obowiązujących przy dofinansowaniu również znajdują się w załączonej prezentacji.

OSOBY KONTAKTOWE W WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKACH PIŁKI NOŻNEJ
We wszelkich sprawach organizacyjnych osobami do kontaktu w ramach Certyfikacji Grassroots będą wyznaczeni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w porozumieniu z PZPN Koordynatorzy Wojewódzcy, których lista wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna poniżej.

 • Pomorski ZPN - Łukasz Godlewski,  lukasz.godlewski@pzpn.pl, 510 081 607
 • Dolnośląski ZPN - Chrystian Serkies,  chrystian.serkies@pzpn.pl
 • Kujawsko-Pomorski ZPN - Dariusz Durda, dariusz.durda@pzpn.pl
 • Lubelski ZPN - Agnieszka Olech, agnieszka.olech@pzpn.pl
 • Lubuski ZPN - Kamil Żeberski, kamil.zeberski@pzpn.pl
 • Łódzki ZPN - Arkadiusz Noga, arkadiusz.noga@pzpn.pl
 • Małopolski ZPN - Mateusz Śliwiński, mateusz.sliwinski@pzpn.pl
 • Mazowiecki ZPN - Paweł Wysocki, pawel.wysocki@pzpn.pl
 • Opolski ZPN - Paweł Bzdęga, pawel.bzdega@pzpn.pl
 • Podkarpacki ZPN - Marcin Król, marcin.krol@pzpn.pl
 • Podlaski ZPN - Tomasz Bernatowicz, tomasz.bernatowicz@pzpn.pl
 • Śląski ZPN - Michał Dudek, michal.dudek@pzpn.pl
 • Świętokrzyski ZPN - Szymon Szymaszek, szymon.szymaszek@pzpn.pl
 • Warmińsko-Mazurski ZPN - Kamil Kozłowski, kamil.kozlowski@pzpn.pl
 • Wielkopolski ZPN - Jagoda Weiss, jagoda.weiss@pzpn.pl
 • Zachodniopomorski ZPN - Magdalena Szwed-Kaszycka, magdalena.szwed-kaszycka@pzpn.pl