fot. Sędziowie

Rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Pomorskiego ZPN

Informujemy, że kluby które nie zdążyły złożyć w terminie na rundę jesienną 2019 deklaracji dot. rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, mają możliwość zgłoszenia się na rundę wiosenną 2020.


Wypełniony załącznik do uchwały należy nadesłać do 15 lutego na adres m.maculewicz@pomorski-zpn.pl. Nadesłane deklaracje po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przypominamy, aby deklaracja była brana pod uwagę, klub nie może posiadać przeterminowanych zaległości wobec Pomorskiego ZPN. W przeciwnym wypadku klub nie zostanie dołączony do programu mimo przesłania deklaracji.

Kluby, które zgłosiły się w rundzie jesiennej tego sezonu, nie muszą przesyłać kolejnej deklaracji na rundę wiosenną, ale aby kontynuować nadal sposób rozliczania się, muszą uregulować przeterminowane zaległości. W przeciwnym wypadku zostaną wykluczone z rozliczania.

Deklaracja do pobrania znajduje się TUTAJ.