fot. Kadry Pomorski ZPN

Rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Pomorskiego ZPN

Przypominamy, że kluby, które chcą rozliczać ryczałty sędziowskie za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, mają możliwość zgłoszenia się na rundę jesienną 2021.


Wypełniony załącznik do uchwały należy nadesłać do 15 lipca na adres m.maculewicz@pomorski-zpn.pl. Nadesłane deklaracje po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przypominamy, aby deklaracja była brana pod uwagę, klub nie może posiadać przeterminowanych zaległości wobec Pomorskiego ZPN. W przeciwnym wypadku klub nie zostanie dołączony do programu mimo przesłania deklaracji.

Deklaracja do pobrania znajduje się TUTAJ.