fot. Pomorski ZPN

Rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Pomorskiego ZPN

Przypominamy, że kluby, które chcą rozliczać ryczałty sędziowskie za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, mają możliwość zgłoszenia się na rundę wiosenną 2022. Kluby, które rozliczały się już jesienią 2021, nie muszą ponownie składać deklaracji.


Wypełniony załącznik do uchwały należy nadesłać do 15 lutego na adres m.maculewicz@pomorski-zpn.pl
Nadesłane deklaracje po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przypominamy, aby deklaracja była brana pod uwagę, klub nie może posiadać przeterminowanych zaległości wobec Pomorskiego ZPN. W przeciwnym wypadku klub nie zostanie dołączony do programu mimo przesłania deklaracji.

Deklaracja do pobrania znajduje się TUTAJ.

[UCHWAŁA]