fot. Rozgrywki o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN

Rozgrywki o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN dla U-11 i U-12

Aktualna sytuacja w kraju zmusiła nas do odwołania cyklicznych rozgrywek LOTOS Griffin Cup. Rozegrane zostaną natomiast zawody o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN w kategoriach wiekowych U-11 i U-12. Zwycięzcy pojadą na turniej finałowy do Warszawy walczyć o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki wojewódzkie odbędą się systemem pucharowym.


W związku z obostrzeniami krajowymi zadecydowano, że najlepszym systemem rozgrywek do wyłonienia zwycięzców w obu kategoriach wiekowych będzie system pucharowy. Po zakończeniu zgłoszeń zostanie rozlosowana drabinka turniejowa. 

Gospodarz meczu będzie musiał zapewnić halę sportową, opiekę medyczną i pokryć koszt delegacji sędziowskiej. 

Mecze będą się odbywać 2x30 minut bez zatrzymywania czasu. 

W rozgrywkach o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN mogą uczestniczyć zawodnicy potwierdzeniu do klubu i uprawnieni do gry w systemie Extranet na rundę jesienną sezonu 2020/21.
U-12: zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 12 rok życia i młodsi tj. urodzeni w 2009 roku i młodsi.
U-11: zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 11 rok życia i młodsi tj. urodzeni w 2010 roku i młodsi.

Zgłoszenie drużyn odbywa się drogą mailową na adres zgloszenia@pomorski-zpn.pl, w nieprzekraczalnym terminie 08.12.2020 r. godz. 10:00. W tytule maila należy podać kategorię wiekową i nazwę drużyny. W treści maila należy również podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do opiekuna drużyny. Zgłoszenia są przyjmowane tylko z adresów zarejestrowanych w domenie @pomorski-zpn.pl.

REGULAMIN
Załącznik nr 1