fot. Licencje trenerskie

Przedłużanie licencji trenerskich

Przypominamy, iż z dniem 31 grudnia 2022 roku upływa termin składania wniosków o przedłużenie licencji trenerskich w trybie zwyczajnym (poprzez portal pzpn24).


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- skan dyplomu trenerskiego
- skan certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach trenerskich (15 godzin za  okres ostatnich 3 lat)
- zaświadczenie o niekaralności z KRS, oświadczenie antykorupcyjne

Opłata za trzyletnią licencję wynosi: UEFA B - 300 PLN, UEFA C/Grassroots C - 150 PLN, UEFA D - 75 PLN. Termin rozpatrywania wniosków do 15 stycznia 2023 roku.

Uwaga!

Trenerzy, którzy nie "zebrali" wymaganych dokumentów i nie mają wymaganej liczby 15 punktów szkoleniowych potwierdzonych certyfikatami (za okres od 2020 do 2022 roku) mogą składać wnioski w trybie nadzwyczajnym w nowym roku kalendarzowym, ale tylko wówczas, gdy uzupełnią wymaganą liczbę 15 punktów szkoleniowych. Licencję w trybie nadzwyczajnym przyznaje się do końca roku kalendarzowego, a opłaty wynoszą: UEFA B - 900 PLN, UEFA C/ Grassroots - 450 PLN, UEFA D - 225 PLN.

Więcej informacji: Uchwała nr XI/160 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce