fot. Program KIBICE RAZEM 2022-2024 i Program Klub

"Program KIBICE RAZEM 2022-2024" i "Program Klub"

Przedstawiamy program Ministerstwa Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM 2022-2024 oraz Rządowy Program Klub. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i składania wniosków.


Program KIBICE RAZEM 2022-2024

Wnioski należy składać do dnia 21.02.2022 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków dotyczący wyłonienia realizatorów KIBICE RAZEM, dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2022-2024.

W ramach programu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest realizacja jednego z poniższych zadań:

  • Zadanie 1. Realizacja zadań koordynatora centralnego i koordynatorów lokalnych w Programie Kibice Razem.
  • Zadanie 2. Budowa pozytywnego wizerunku kibica piłkarskiego poprzez promocję Programu Kibice Razem na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W zakresie zadania 1 dotacja ministerstwa przekazana zostanie koordynatorowi centralnemu w drodze niniejszego konkursu.

W zakresie zadania 2 dotacja zostanie przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu za promocję programu w drodze niniejszego konkursu.

Realizatorem obu zadań może być ten sam podmiot. Odrębne umowy na realizację zadania 1 oraz zadania 2 podpisane zostaną na okres trzech lat (2022-2024) z zastrzeżeniem corocznego aneksowania wysokości dotacji ze środków części 25 – Kultura fizyczna budżetu państwa.

Szacowana, łączna kwota środków z części 25 – Kultura fizyczna budżetu państwa przeznaczona na realizację programu w latach 2022-2024 wynosi 2 500 000 zł rocznie (ostateczne kwoty dotacji celowej na lata 2023 i 2024 będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na dany rok). Na realizację zadania 1 planuje się przeznaczać 1 800 000 zł rocznie. Natomiast na realizację zadania 2 planuje się przeznaczać 700 000 zł rocznie.

Materiały do pobrania znajdują się TUTAJ


Rekordowy budżet i ważna zmiana w Programie Klub! Rozpoczął się nabór na Operatora Programu

Termin składania wniosków w naborze na ogólnopolskiego Operatora Programu: do 14.02.2022 r.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 8.03.2022 r.

Rozpoczął się nabór wniosków do nowej edycji Programu Klub. W formule programu zaszła istotna zmiana – ogłoszenie Programu dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora Programu, który dokona rekrutacji klubów do wsparcia! Budżet na realizację tegorocznego Programu Klub jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 miliona złotych.

Od momentu uruchomienia w 2016 roku Rządowego Programu Klub każdego roku ministerialne dofinansowanie otrzymuje kilka tysięcy klubów sportowych z całego kraju. Od czasu uruchomienia nakłady na program wzrosły o 180 procent – z 23,8 mln zł w 2016 roku do 66,5 mln w roku bieżącym.

- Jestem zdeterminowany aby poprzez jeden z naszych flagowych projektów konsekwentnie poprawiać warunki rozwoju małych i średnich klubów. Przykłady naszych wielkich mistrzów pokazują, że droga na szczyt niejednokrotnie zaczyna się właśnie w takich małych sportowych społecznościach - mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego. Tylko w 2021 roku dofinansowanie w ramach programu przyznano 5172 klubom.

- W tym roku przeznaczyliśmy na Program rekordowy budżet 66,5 mln zł, a więc o 15% więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na zmianę w samej formule programu dlatego nabór, który dziś ogłaszamy, dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora Programu. Wyłoniony w wyniku naboru operator dokona rekrutacji klubów, które zostaną objęte wsparciem – dodaje minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Nabór na Operatora Programu

Wyłoniony w naborze Operator Programu przeprowadzi rekrutację klubów wnioskujących o wsparcie. Kolejnym etapem będzie podpisanie przez Operatora Programu umów z klubami i ich rozliczenie.

Rządowy Program Klub

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Materiały do pobrania znajdują się TUTAJ