fot. Ministerstwo Sportu

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich oraz Program "KLUB"

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020 oraz na Program "KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.


Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. To odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów tego typu, a także pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Wnioski należy składać w terminie 17-27 lutego 2020 r.

Szczegóły tutaj: https://bit.ly/30s4cxv

Program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
  • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Szczegóły tutaj: https://bit.ly/2uXCqx8