fot. Certyfikacja PZPN

Proces aplikacyjny o Certyfikat na poziomie Zielonym wkracza w etap uzupełniania danych

Po zaakceptowaniu Formularza Zgłoszeniowego dla szkółek aplikujących o Certyfikat na poziomie Zielonym rozpoczyna się etap Uzupełniania danych. Etap ten kończy się 4 maja 2022 roku o godz. 23:59.


Przypominamy, że w jego ramach szkółka musi:

  • Utworzyć w Systemie minimum jedną drużynę liczącą minimum 10 zawodników;
  • Przypisać do każdej drużyny utworzonej w Systemie przynajmniej jednego Trenera z licencją minimum Grassroots C/UEFA C oraz dołączyć dla niego zaświadczenie o niekaralności z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i ważną/aktualną umowę;
  • Utworzyć harmonogram treningowo-meczowy dla utworzonych drużyn na najbliższy mikrocykl.

Szkółki aplikujące o Certyfikat na poziom Zielony NIE MUSZĄ:

  • Dołączać zaświadczenia o niekaralności trenera z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Dołączać umów na obiekty, na których mają odbywać się treningi/mecze;
  • Dołączać planów i konspektów treningowych do tworzonych w harmonogramie wydarzeń (meczów/treningów);

W przypadku szkółek na poziomie Zielonym NIE OBOWIĄZUJĄ również wymogi dotyczące minimalnej liczby jednostek treningowych i meczowych w mikrocyklu.

Poniżej znajdują się filmy objaśniające proces uzupełniania poszczególnych danych w Systemie Zarządzania Szkółką:

Pomocnicze materiały fimowe znajdują się TUTAJ.