fot. Piłkarska Kadra Czeka

"Piłkarska kadra czeka" - finał wojewódzki (2007 i młodsi)

8 czerwca w Osicach odbędzie się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców dla rocznika 2007 i młodszych.


TERMIN I MIEJSCE

Finał wojewódzki – Osice 08.06.2022 r.
Zapisy Wojciech Kozłowski – 509 655 481
Finały Centralne – Mistrzostwa KZ LZS – Zamość 17-20.07.2022

UCZESTNICTWO

W turnieju biorą udział drużyny będące członkami Zrzeszenia LZS (LZS/LKS) w kategorii chłopców urodzonych w 2007r. i młodsi. Dopuszcza się udział szkół gimnazjalnych i podstawowych (przy zachowaniu odpowiedniego wieku uczestników) mieszczących się na terenach wiejskich i małych miast. Lista imienna może liczyć maksymalnie 24 zawodników/czek i powinna być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną.

Do finału centralnego w wyłonionej drużynie można wymienić 2 zawodników/czki na zawodników/czki z wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich.

Podczas turnieju na wszystkich szczeblach rozgrywek lista zgłoszonych do gry zawodników/czek liczy 16 osób.

Wymagana dokumentacja do weryfikacji:

 • aktualna legitymacja szkolna
 • aktualne badania lekarskie (bądź pisemne oświadczenie o odpowiedzialności placówki, opiekuna za stan zdrowia uczestników)
 • lista zawodników
 • ubezpieczenie NNW.

REGULAMIN ROZGRYWEK

W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN dla kategorii juniora C1 oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

 • Czas gry – 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą. ( w zależności od ilości drużyn biorących udział)
 • Ubiór – stroje (koszulka, spodenki, getry) jednolite dla całej drużyny, obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów, obowiązkowe ochraniacze piłkarskie, zgodnie z przepisami PZPN.
 • Boisko – zgodnie z przepisami PZPN zweryfikowane przez lokalny PZPN. W przypadku braku weryfikacji decyzję podejmuje sędzia zawodów z uwagi na bezpieczeństwo uczestników.
 • Piłki – rozmiar 5
 • Ilość zmian – zmiany lotne
 • Kary: wychowawcze – 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie w meczu w przypadku otrzymania czerwonej kartki.
 • Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z udziału w kolejnym meczu na danym szczeblu rozgrywek. Wybitnie niesportowe zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów.
 • Punktacja – za zwycięstwo – 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów
 • Kolejność drużyn na wszystkich etapach rozgrywek ustala się wg następujących zasad: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego meczu (dot. dwóch zainteresowanych drużyn), korzystniejsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, przypadku równej ilości punktów przez więcej jak dwie drużyny o kolejności decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 • Klasyfikacje prowadzone podczas turnieju: drużynowa, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, król strzelców,

NAGRODY

Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy poszczególnych etapów rozgrywek turniejowych zabezpieczają nagrody (w miarę posiadanych środków) dla zwycięskich zespołów i wyróżniających się zawodników – puchary, medale, nagrody rzeczowe w ww. klasyfikacjach.

UWAGI KOŃCOWE

 • Protesty będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas zawodów po opłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, która przechodzi na rzecz organizatora w przypadku nieuznania protestu oraz zwrotu w przypadku uznania protestu.
 • Kary za start nieuprawnionych zawodników/czek:
  - Drużyna zostaje zdyskwalifikowana z turnieju i dalszego udziału w rozgrywkach wszystkich szczebli.
  - Zawody z udziałem drużyny zdyskwalifikowanej zostają zweryfikowane na 3-0 (walkower).
  - Drużyna otrzymuje dodatkową karę dyskwalifikacji na kolejne dwa lata.

Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział Finale Wojewódzkim – wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Pomorskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator danego szczebla.

CEL

 • Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;
 • Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach klubowych;
 • Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek do szkolenia centralnego w systemie selekcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pomorskie Kadry LZS;
 • Promocja pozytywnego zachowania w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży – propagowanie idei fair play;
 • Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i atrakcyjny dla młodego pokolenia;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY

 • Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 • Pomorski Związek Piłki Nożnej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Gminy Suchy Dąb
 • Powiat Gdański
 • KS Osiczanka Osice