fot. gryf_slupsk_info

Ogłoszenie klubu Gryf Słupsk SA

 


Działając w trybie § 18 ust. 4 lit. a uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż GRYF Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku działający w formie spółki kapitałowej zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz Towarzystwa Sportowego GRYF Słupsk. W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec Klubu do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Paweł Kryszałowicz
Prezes Zarządu GRYF Słupsk S.A.