fot. Pomorski ZPN

Ogłoszenie KS Gryf Słupsk

Działając w trybie przepisów wynikających § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż klub KS Gryf Słupsk (NIP 8391012275, Regon 770765835) zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji/klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz klubu Gryf Słupsk (NIP 8393209674, Regon 382450715).

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec klubu KS Gryf Słupsk do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Prezes Zarządu KS Gryf Słupsk - Michał Borecki
Wiceprezes Zarządu KS Gryf Słupsk - Marcin Kozłowski