fot. Pomorski ZPN

Ogłoszenie klubu Orliki Stary Dzierzgoń

Działając w trybie przepisów wynikających § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN  nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż klub Orliki Stary Dzierzgoń zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji/klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz Błękitnych Stare Miasto.

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec klubu Orliki Stary Dzierzgoń. do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.