fot. Pomorski ZPN

Ogłoszenie klubu KS Budmar Bytonia

​Działając w trybie przepisów wynikających z § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż klub KS Budmar Bytonia zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz Klubu Piłkarskiego Bytonia (KS Multistal System Bytonia).

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec klubu KS Budmar Bytonia do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.