fot. Pomorski ZPN

Ogłoszenie klubu GKS Kowale

Działając w trybie przepisów wynikających § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż klub GKS Kowale zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz klubu SKS Stoczniowiec Gdańsk.

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec klubu GKS Kowale do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

(-) Marek Widzicki - prezes Zarządu GKS Kowale
(-) Mirosław Bogdański - członek Zarządu GKS Kowale