fot. GKP Karol Pęplino

Ogłoszenie klubu GKP Karol Pęplino

 


Działając w trybie przepisów wynikających § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż Gminny Klub Piłkarski "Karol" Pęplino zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz Klubu Sportowego "Gryf" Słupsk.

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec Gminnego Klubu Piłkarskiego "Karol" Pęplino do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.