fot. Pomorski ZPN

Ogłoszenie GTS Goszyn

Działając w trybie przepisów wynikających § 18 ust. 4 pkt. b) Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż klub GTS Goszyn zamierz dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji/klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Pomorskiego ZPN na rzecz GTS Pruszcz Gdański.

W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec klubu GTS Goszyn do Pomorskiego ZPN w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

(-) Grzegorz Ciecholeski
(-) Zbigniew Hinz