fot. Pomorski ZPN

Nowe terminy konferencji plenarnychMT

Zgodnie z zapowiedziami, Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił nowe terminy konferencji plenarnych.


a) klasa B gr. V – godz. 17.00
b) piłka halowa i plażowa – godz. 17.40
c) juniorzy – godz. 18.20
d) piłka kobieca– godz. 19.00

4. na dzień 25.06.2020 r. godz. 17:00 w Malborku,

a) klasa A gr. IV – godz. 17.00
b) klasa B gr. VI – godz. 17.45
c) klasa B gr. VII – godz. 18.15

na dzień 30.06.2020 r. godz. 17:00 w Słupsku

a) klasa okręgowa gr. Słupska – godz. 17.00
b) słupska klasa A gr. I – godz. 17.45
c) słupska klasa A gr. II – godz. 18.15
d) słupska klasa B gr. I – godz. 18.45
e) słupska klasa B gr. II – godz. 19.15

Jednocześnie przypominamy, że:

„Kluby upoważnione do uczestnictwa w Konferencjach Plenarnych zobowiązane są do przesłania do Biura Pomorskiego ZPN nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 roku oświadczenia w sprawie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną. Jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, jeżeli oświadczenie będzie spełniało wszystkie wymogi formalne i nie będzie trudności z ustaleniem ważności wyboru Przedstawiciela Członka, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką osobę do udziału w Konferencji Plenarnej, w przypadku jej stawiennictwa na tę Konferencję”.

Do oświadczenia należy dołączyć:
1.uchwałę uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną wybierającą delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN;
2. listę obecności z zebrania (posiedzenia) uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną wybierającą delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN;
3. uwierzytelniony przez władze klubu odpis aktualnego Statutu.

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, jeżeli w Statucie stowarzyszenia nie jest wyraźnie napisane, że Zarząd wybiera delegata lub kandydata na Walne Zgromadzenie Pomorskiego ZPN, kompetencja ta leży w gestii Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

Przypominamy również, że wszelkie decyzje dotyczące powołania lub wyboru delegatów na Konferencje Plenarne lub Zgromadzenie przez członków Pomorskiego ZPN mogą być wiążące, jeżeli zostały dokonane po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. po 16.12.2019 r.

Komplet dokumentów dotyczących Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej znajduje się TUTAJ.

Pełen tekst uchwały zmieniającej terminy konferencji plenarnych znajduje się TUTAJ.