fot. Malbork - Klasa Pomorskiego ZPN

Nabór do klasy VII Pomorskiego ZPN w Malborku na rok szkolny 2021/22

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o naborze do VII klasy o profilu piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku - rok szkolny 2021/2022.


Projekt jest kontynuacją wieloletniego szkolenia w ramach GOSSM, a następnie klas sportowych pod patronatem Pomorskiego ZPN. Klasy sportowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej istnieją od 2012 roku. Obecnie projekt obejmuje klasy VII i VIII. W ostatnich latach w klasach malborskich szkolą się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Zakwalifikowanym do klasy sportowej zapewnia się:

• naukę w klasie sportowej (chłopcy - 18 uczniów, dziewczęta - 4 uczennice) - rocznik 2008 i młodsi;
• uczniom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w internacie i wyżywienie odpłatnie - istnieje możliwość dofinansowania ze strony miejscowych samorządów;
• wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (1 trener uprawnienia UEFA „A” + trener bramkarzy);
• opiekę medyczną i fizykoterapeutyczną;
• odpowiednią bazę szkoleniową;
• zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole;
• wysoki poziom nauczania;
• sprzęt sportowy;
• utrzymanie przynależności klubowej;
• wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach;
• nieodpłatne zgrupowania szkoleniowe;
• cykliczne sportowe badania lekarskie.

Po zakończeniu nauki i szkolenia w Szkole Podstawowej istnieje możliwość jej koontynacji w klasie sportowej na poziomie czteroletniego Liceum Ogólnkształcącego.

Warunkiem przystąpienia do wstępnej kwalifikacji jest:

• bardzo dobry stan zdrowia;
• umiejętność łączenia nauki ze sportem;
• dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie aktualna karta zdrowia zawodnika);
• kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika;
• zgoda rodziców na podjęcie szkolenia, które należy dostarczyć osobiście do dnia 30 kwietnia 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku, ul. Stefana Żeromskiego 45 lub w Podokręgu Malbork Pomorskiego ZPN, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres e-mail: h.pawlowski@pomorski-zpn.pl

Informacje dotyczące naboru:
Trener Koordynator klas sportowych w Malborku – Henryk Pawłowski tel. 537 444 750
Trener klasy sportowej - Radosław Szczuchniak tel. 691 844 540

Kryteria naboru do VII klasy szkoły podstawowej – rocznik 2008

• dobry stan zdrowia - na testach należy posiadać zaświadczenie lekarskie lub aktualną kartę zdrowia;
• zaliczenie egzaminów praktycznych - testów sprawności fizycznej, ogólnej i specjalnej oraz gry selekcyjnej;

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

W miesiącu kwietniu 2021 r. (o terminie poinformujemy odrębnie) odbędzie się w Malborku na stadionie w Malborku ul. Toruńska 60 otwarta konsultacja kandydatów, na którą zainteresowani zawodnicy/zawodniczki muszą przybyć z rodzicami (opiekunami prawnymi lub trenerem klubowym oraz posiadać sprzęt sportowy i aktualną kartę zdrowia). Po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie, na którym zostaną omówione sprawy dotyczące realizacji programu edukacyjnego oraz przedstawiona będzie prezentacja audiowizualna i spotkanie z dyrektorem szkoły oraz kadrą szkoleniową.

Nauka odbywać się będzie w Szkole Podsatawoej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ul. Stefana Żeromskiego 45. 

[POBIERZ] - Zgoda na szkolenie w SP1 oraz kwestionariusz osobowy

Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Starostwa Malborskiego oraz Miasta Malbork.

malbork nabór klasa VII 4.jpg

malbork nabór klasa VII 2.jpg

malbork nabór klasa VII 7.jpg

malbork nabór klasa VII 5.jpg


Nabór do klasy VII Pomorskiego ZPN w Malborku na rok szkolny 2021/22

Urząd Marszałkowski1