fot. Pomorski ZPN

Nabór do klas sportowych Pomorskiego ZPN w Gdańsku w roku szkolnym 2021/22. Nowe terminy!

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o naborze do klas sportowych o profilu piłka nożna.


Nastąpiły zmiany terminów testów do OSSM w Gdańsku (w środy będą odbywały się zaległe mecze). Nowe terminy to: 21.04, 27.04, 18.05, 8.06, 15.06. Zbiórka: g. 9.30, testy: 10-12.00


Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 75, która stanowi integralną część Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (Gdańsk-Oliwa, ul. Subisława 22), funkcjonują klasy sportowe o profilu Piłka nożna. Kilkudziesięciu chłopców uzdolnionych do gry w piłkę nożną w wieku od 12 do 14 lat, uczęszczających do klas VI, VII i VIII, ma możliwość skutecznego łączenia edukacji ogólnej z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej. Opiekę organizacyjno-finansowo-merytoryczną nad zawodnikami-uczniami sprawuje Pomorski Związek Piłki Nożnej. Projekt dofinansowywany jest także przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Już w marcu rozpoczynamy kolejną rekrutację do klasy VI oraz nabory uzupełniające do klas VII i VIII na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz ideę projektu przedstawiamy poniżej.

Nabór do klas sportowych Pomorskiego ZPN w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022. 

I. Preselekcja kandydatów do klas VI i VII

1. Rekrutacja otwarta dla osób spełniających następujące warunki: posiadanie licencji zawodniczej (wg rejestru w systemie extranet) oraz posiadanie minimum 2...3-letniego stażu zawodniczego w klubie piłkarskim.

2. Dobór poprzez rekomendację trenerów zatrudnionych w reprezentacjach ZPN, akademiach piłkarskich i  klubach sportowych.

II. Właściwa rekrutacja

Rekrutacja do klas VI i VII szkoły podstawowej będzie przeprowadzana w okresie od marca do czerwca 2021 roku na obiektach AWFiS w Gdańsku (80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1) w  następujących terminach:

  • 21.04.2021r. (środa) godz.9.30
  • 27.04.2021r. (wtorek) godz.9.30
  • 18.05.2021r. (wtorek) godz.9.30
  • 08.06.2021r. (wtorek) godz.9.30
  • 15.06.2021r. (wtorek) godz.9.30

III. Przebieg rekrutacji

1. Weryfikacja dokumentacji formalnej niezbędnej przy aplikowaniu do szkoły (podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły, życiorys kandydata, świadectwo ukończenia V/VI klasy szkoły podstawowej, rejestr extranet, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawniania sportu, aktualna karta zdrowia zawodnika wystawiona przez specjalistyczną przychodnię sportowo-lekarską).

2. Udział w testach sprawności ukierunkowanej i specjalnej. 

Za pomocą wybranych zadań testowych jest oceniany poziomu następujących komponentów sprawności fizycznej:
a) szybkości w biegu na dystansie 30 m ze startu wysokiego (z cząstkowym pomiarem szybkości  na dystansach 5, 10 i 15 m;  pomiar jest dokonywany  za pomocą zestawu fotokomórek), 
b) skoczności (szybkości rozwijania siły) poprzez skok w dal  z miejsca,
c) zwinności w biegu slalomem po tzw. „kopercie” (całkowity dystans biegu 50 m),
d) umiejętności prowadzenia piłki ze zmianą kierunku biegu,
e) umiejętności chwytów piłki z upadkiem, wprowadzenia piłki do gry nogą i ręką (tylko kandydaci na pozycję bramkarza),
f) umiejętności gry (sprawności w działaniach indywidualnych i we współdziałaniu) w małych grach 4 vs 4 lub 5 vs 5.

IV. Informacje dodatkowe

Testy odbędą  się na obiektach AWFiS w Gdańsku na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Zbiórka kandydatów o godzinie 9.30 przed wejściem głównym do AWFiS. W dniu uczestnictwa w testach kandydaci zobowiązani są do przedłożenia kserokopii aktualnych badań lekarskich oraz przygotowania odpowiedniego ubioru i sprzętu sportowego, adekwatnego do  nawierzchni boiska i warunków atmosferycznych. Zgłoszenia do udziału w testach należy wysyłać telefonicznie (TYLKO SMS) i podawać: imię nazwisko zawodnika, klub macierzysty oraz datę przystąpienia do sprawdzianów. Prosimy również o zabranie na testy ważnej karty zdrowia lub oświadczenia pisemnego, że rodzic wyraża zgodę i bierze odpowiedzialność za udział w testach. Bez dostarczenia kompletu dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do testów.

Nabór do klasy VI - Paweł Budziwojski 508-105-018
Nabór do klasy VII - Tomasz Borkowski 512-413-486, Krzysztof Wilk 504 941 113
Nabór do klasy VIII - Łukasz Godlewski, 510 081 607, email: l.godlewski@pomorski-zpn.pl

ZAŁĄCZNIKI: 

- oświadczenie COVID
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- podanie o przyjęcie do szkoły

 

gdansk nabor klasa sport 1

gdansk nabor klasa sport 2.jpg

gdansk nabor klasa sport 3.jpg

gdansk nabor klasa sport 4.jpg

gdansk nabor klasa sport 5.jpg

gdansk nabor klasa sport 6.jpg

gdansk nabor klasa sport 7.jpg

 

klasy_kontakt.jpg

9a.jpg

gdansk nabor klasa sport 10.jpg

gdansk nabor klasa sport 11.jpg

gdansk nabor klasa sport 12.jpg

gdansk nabor klasa sport 13.jpg

gdansk nabor klasa sport 14.jpg

gdansk nabor klasa sport 15.jpg

gdansk nabor klasa sport 16.jpg

gdansk nabor klasa sport 17.jpg

gdansk nabor klasa sport 18.jpg

19.jpg

absolwenci.jpg

23.jpg

23a.jpg

24.jpg

gdansk nabor klasa sport 25.jpg

gdansk nabor klasa sport 26.jpg

gdansk nabor klasa sport 27.jpg

Klasy sportowe Pomorskiego ZPN są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski1