fot. Klasy Sportowe Pomorskiego ZPN

Nabór do klas sportowych Pomorskiego ZPN w Gdańsku w roku szkolnym 2024/25

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o naborze do klas sportowych o profilu piłka nożna.


Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 75, która stanowi integralną część Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22, funkcjonują klasy sportowe o profilu Piłka nożna. Kilkudziesięciu chłopców uzdolnionych do gry w piłkę nożną ma możliwość skutecznego łączenia edukacji ogólnej z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej. Opiekę organizacyjno-finansowo-merytoryczną nad zawodnikami-uczniami sprawuje Pomorski Związek Piłki Nożnej. Projekt dofinansowywany jest także przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Rozpoczynamy kolejną rekrutację do klas VI, VII i VIII na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz ideę projektu przedstawiamy poniżej.

Terminy naborów 

Rekrutacja do klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej będzie przeprowadzana w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku na obiektach AWFiS w Gdańsku (80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1) w następujących terminach:

  • 15 kwietnia, poniedziałek, godz. 15:30
  • 13 maja, poniedziałek, godz. 15:30
  • 27 maja, poniedziałek, godz. 15:30
  • 3 czerwca, poniedziałek, godz. 15:30

Przebieg rekrutacji

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego - TUTAJ
2. Udział w testach sprawności ukierunkowanej i specjalnej.

Za pomocą wybranych zadań testowych jest oceniany poziom następujących komponentów sprawności fizycznej:
a) szybkości w biegu na dystansie 30 m ze startu wysokiego (z cząstkowym pomiarem szybkości na dystansach 5, 10 i 15 m; pomiar jest dokonywany za pomocą zestawu fotokomórek),
b) skoczności (szybkości rozwijania siły) poprzez skok w dal z miejsca,
c) umiejętności prowadzenia piłki ze zmianą kierunku biegu,
d) umiejętności chwytów piłki z upadkiem, wprowadzenia piłki do gry nogą i ręką (tylko kandydaci na pozycję bramkarza),
e) umiejętności gry (sprawności w działaniach indywidualnych i we współdziałaniu) w małych grach 4 vs 4 lub 5 vs 5.

Informacje dodatkowe

Testy odbędą się na obiektach AWFiS w Gdańsku na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Zbiórka kandydatów o godzinie 15:00 na trybunie sztucznego boiska AWFiS. W dniu uczestnictwa w testach kandydaci zobowiązani są do przedłożenia kserokopii aktualnych badań lekarskich oraz przygotowania odpowiedniego ubioru i sprzętu sportowego, adekwatnego do nawierzchni boiska i warunków atmosferycznych. 

Dane kontaktowe

Rocznik 2010 - Krzysztof Wilk, k.wilk@aplg.pl, 504 941 113
Rocznik 2011 - Łukasz Godlewski, l.godlewski@pomorski-zpn.pl, 510 081 607
Rocznik 2012 - Tomasz Borkowski, t.borkowski@pomorski-zpn.pl, 512 413 486

Klasy1.png

klasy2.png

klasy3.png

klasy4.png

klasy5.png

klasy6.png

klasy7.png

klasy8.png

klasy9.png

klasy10.png

klasy11.png

klasy12.png

klasy13.png

klasy14.png

klasy15.png

klasy16.png

klasy17.png

klasy18.png

klasy19.png

klasy20.png

klasy21.png

Urząd Marszałkowski1