fot. Klasy Pomorskiego ZPN

Nabór do klas sportowych Pomorskiego ZPN w Gdańsku w roku szkolnym 2022/23

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o naborze do klas sportowych o profilu piłka nożna.


Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 75, która stanowi integralną część Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (Gdańsk-Oliwa, ul. Subisława 22), funkcjonują klasy sportowe o profilu Piłka nożna. Kilkudziesięciu chłopców uzdolnionych do gry w piłkę nożną  ma możliwość skutecznego łączenia edukacji ogólnej z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej. Opiekę organizacyjno-finansowo-merytoryczną nad zawodnikami-uczniami sprawuje Pomorski Związek Piłki Nożnej. Projekt dofinansowywany jest także przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W marcu rozpoczynamy kolejną rekrutację do klasy VII oraz nabory uzupełniające do klas VIII i I LO na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz ideę projektu przedstawiamy poniżej.

I. Preselekcja kandydatów do klas VII i VIII

1. Rekrutacja otwarta dla osób spełniających następujące warunki: posiadanie licencji zawodniczej (wg rejestru w systemie extranet) oraz posiadanie minimum 2-3-letniego stażu zawodniczego w klubie piłkarskim.

2. Dobór poprzez rekomendację trenerów zatrudnionych w reprezentacjach ZPN, akademiach piłkarskich i klubach sportowych.

II. Właściwa rekrutacja

Rekrutacja do klas VII i VIII szkoły podstawowej będzie przeprowadzana w okresie od marca do czerwca 2022 roku na obiektach AWFiS w Gdańsku (80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1) w następujących terminach:
25.03.2022 (piątek) godz. 10:45 – 12:30
22.04.2022 (piątek) godz. 10:45 – 12:30
13.05.2022 (piątek) godz. 10:45 – 12:30
27.05.2022 (piątek) godz. 10:45 – 12:30
10.06.2022 (piątek) godz. 10:45 – 12:30

III. Przebieg rekrutacji

1. Weryfikacja dokumentacji formalnej niezbędnej przy aplikowaniu do szkoły (podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły, życiorys kandydata, świadectwo ukończenia VI/VII klasy szkoły podstawowej, rejestr extranet, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawniania sportu, aktualna karta zdrowia zawodnika wystawiona przez specjalistyczną przychodnię sportowo-lekarską).

2. Udział w testach sprawności ukierunkowanej i specjalnej.
Za pomocą wybranych zadań testowych jest oceniany poziomu następujących komponentów sprawności fizycznej:
a) szybkości w biegu na dystansie 30 m ze startu wysokiego (z cząstkowym pomiarem szybkości na dystansach 5, 10 i 15 m; pomiar jest dokonywany za pomocą zestawu fotokomórek),
b) skoczności (szybkości rozwijania siły) poprzez skok w dal z miejsca,
c) umiejętności prowadzenia piłki ze zmianą kierunku biegu,
d) umiejętności chwytów piłki z upadkiem, wprowadzenia piłki do gry nogą i ręką (tylko kandydaci na pozycję bramkarza),
e) umiejętności gry (sprawności w działaniach indywidualnych i we współdziałaniu) w małych grach 4 vs 4 lub 5 vs 5.

IV. Informacje dodatkowe
Testy odbędą się na obiektach AWFiS w Gdańsku na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Zbiórka kandydatów o godzinie 10:30 przed wejściem głównym do AWFiS. W dniu uczestnictwa w testach kandydaci zobowiązani są do przedłożenia kserokopii aktualnych badań lekarskich oraz przygotowania odpowiedniego ubioru i sprzętu sportowego, adekwatnego do nawierzchni boiska i warunków atmosferycznych. Zgłoszenia do udziału w testach należy wysyłać telefonicznie sms lub e-mail. Należy podać: imię nazwisko zawodnika, klub macierzysty oraz datę przystąpienia do sprawdzianów. Prosimy również o zabranie na testy ważnej karty zdrowia lub oświadczenia pisemnego, że rodzic wyraża zgodę i bierze odpowiedzialność za udział w testach. Bez dostarczenia kompletu dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do testów.

Nabór do klasy VII (rocznik 2010) - Paweł Budziwojski 508 105 018, e-mail: p.budziwojski@pomorski-zpn.pl
Nabór do klasy VII i VIII (rocznik 2009) - Łukasz Godlewski, 510 081 607, e-mail: l.godlewski@pomorski-zpn.pl
Nabór do klasy VIII i I LO (rocznik 2008) - Tomasz Borkowski 512 413 486, e-mail: t.borkowski@pomorski-zpn.pl

ZAŁĄCZNIKI: 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
podanie o przyjęcie do szkoły


klasa1.png

klasa2.png

klasa3.png

klasa4.png

klasa5.png

klasa6.png

klasa7.png

klasa8.png

klasa9.png

klasa10.png

klasa11.png

klasa12.png

klasa13.png

klasa14.png

klasa15.png

klasa16.png

klasa17.png

klasa18.png

klasa19.png

klasa20.png

klasa21.png

klasa22.png

klasa23.png

klasa24.png


Klasy sportowe Pomorskiego ZPN są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski1