fot. Gdyńskie Centrum Sportu

Możliwość wykonania badań natężenia oświetlenia boisk

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o możliwości wykonania badania natężenia oświetlenia boiska przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.


Jak wynika z przepisów, „Zawody piłkarskie mogą być rozgrywane na obiekcie sportowym przy sztucznym oświetleniu, jeżeli jego poziom natężenia na pole gry, nie jest mniejszy niż 250 Lx”. Obowiązkiem klubu, który rozgrywa zawody na boiskach ze sztucznym oświetleniem (w tym boiska typu „Orlik”) jest posiadanie aktualnego pomiaru natężenia oświetlenia. Badania wykonane przez komercyjne firmy kosztują – w zależności od obiektu i regionu – około 1000 zł. Z tego powodu Pomorski ZPN zakupił mierniki natężenia światła (luksomierze), aby móc samodzielnie dokonywać pomiarów.

Badania będą wykonywane przez członków Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich i członków Komisji ds. Licencji Klubowych zgodnie z wszelkimi normami i przepisami. Protokół z pomiaru oświetlenia będzie stanowił załącznik do protokołu weryfikacji boiska na sezon 2022/23.

Badanie natężenia oświetlenia pola gry prowadzone będzie w dwóch kategoriach:
a) pełnowymiarowe pole gry - 45 punktów pomiarowych (protokół pomiaru),
b) obiekt typu orlik - 21 punktów pomiarowych (protokół pomiaru).

Ważność badania natężenia oświetlenia pola gry:
a) w przypadku średniego natężenia oświetlenia pola gry nieprzekraczającego poziomu 25% ponad normę wynikającą z obowiązujących przepisów - 1 rok,
b) w przypadku średniego natężenia oświetlenia pola gry przekraczającego poziomu 25% ponad normę wynikającą z obowiązujących przepisów - 2 lata.

Odpłatność za każdorazowe przeprowadzenie badania, bez względu na jego wynik to:
a) pełnowymiarowe pole gry - 200,00 zł,
b) obiekt typu orlik - 150,00 zł.

Badanie natężenia oświetlenia pola gry prowadzone będzie w warunkach wynikających ze specyfikacji urządzeń pomiarowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że rozgrywanie zawodów na obiektach w wykorzystaniem sztucznego oświetlenia bez ważnych badań nie jest możliwe, a gros pomiarów dawno straciło swoją ważność.

Chętnych do skorzystania z możliwości wykonania badania oświetlenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail: gsobecki@pomorski-zpn.pl wraz z podaniem adresu obiektu i numeru telefonu osoby do kontaktu.