fot. konferencja.jpg

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna [Gdańsk, 19-21.11.2021 r.]

W imieniu Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej, która odbędzie się w AWFiS w Gdańsku w dniach 19-21 listopada 2021 roku. Będzie ona poświęcona kwestiom identyfikowania, kształtowania i kierowania osobami uzdolnionymi sportowo, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Wydarzenie będzie przebiegać w dwóch odrębnych blokach: naukowym (19-20 listopada) i metodycznym (20-21 listopada).


Założeniem Konferencji jest stworzenie wieloaspektowej platformy wymiany doświadczeń metodycznych i prezentacji najnowszych wyników prac badawczych realizowanych w klubach sportowych oraz krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich. Spotkanie ma być także swoistą agorą wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami praktyki sportu i nauki – trenerów, badaczy i managerów sportowych.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje aspekty techniczno-taktyczne, społeczno-psychologiczne i fizjologiczne związane z poszukiwaniem, odkrywaniem i prowadzeniem osób uzdolnionych sportowo w kierunku gier sportowych, w szczególności do gry w piłkę nożną.

Proponowane panele naukowe:
1. Techniczno-taktyczne aspekty identyfikowania talentu do gier sportowych.
2. Identyfikowanie talentu w różnych dyscyplinach sportowych.
3. Psycho-społeczne aspekty rozwoju i kierowania talentem sportowym.
4. Uwarunkowania biologiczne i fizjologiczne uzdolnień sportowych.

Za udział w Konferencji przyznawane będą tzw. punkty szkoleniowe niezbędne do przedłużenia licencji trenerskich wg następującej zasady:
Trenerzy UEFA Pro, UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA B, UEFA C Grassroots
– za udział w bloku naukowym 3 punkty (za udział czynny, tj. wystąpienie i/lub plakat przyznawany będzie dodatkowy certyfikat);
– za udział w bloku metodycznym 7 punktów.


TERMIN KONFERENCJI 19-21 listopada 2021 roku

BLOK NAUKOWY 19-20 listopada 2021 roku (uczestnictwo bierne i/lub
wystąpienie ustne, plakat)

Osoby zainteresowane wystąpieniem - prezentacją pracy badawczej w sekcjach tematycznych, prosimy o zgłoszenie się dodatkowo poprzez formularz - TUTAJ

BLOK METODYCZNY 20-21 listopada 2021 roku (uczestnictwo bierne, panel
dyskusyjny)

FORMA I MIEJSCE KONFERENCJI Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, bezpośredniej/stacjonarnej dla 300 osób w każdym bloku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz online dla kolejnych uczestników.

O udziale bezpośrednim decyduje kolejność zgłoszeń, a w sytuacji obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią SARS-COV-2 możliwe są dalsze ograniczenia liczby uczestników stacjonarnych.

JĘZYK KONFERENCJI polski, angielski

KOSZT KONFERENCJI
- 250 zł tylko za udział w części naukowej
- 150 zł tylko za udział w części metodycznej
(opłaty obejmują materiały konferencyjne, udział w konferencji, poczęstunek, publikację zgłoszonego artykułu w BJHPA po uzyskaniu pozytywnej recenzji)

SPOSÓB NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ pzpn24.pzpn.pl

OSTATECZNY TERMIN OPŁATY ZA KONFERENCJĘ 15 października 2021 roku

BLOK NAUKOWY
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
nr KONTA: 63 1030 1117 0000 0000 8899 5554
z dopiskiem: Konferencja AWFiS. Imię i Nazwisko

BLOK METODYCZNY
Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku
nr KONTA: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128
z dopiskiem: Konferencja AWFiS. Imię i Nazwisko

KONTAKT
k.wasielewski@pomorski-zpn.pl
t.borkowski@pomorski-zpn.pl


PROGRAM KONFERENCJI

Piątek,19.11.2021 r.
g. 15.00-16.00 rozpoczęcie, wystąpienia zaproszonych gości; podsumowanie projektu TOP Talent – dr Bartosz Dolański (AWFiS Gdańsk)
g. 16.00-17.00 wykład inauguracyjny pt. Identyfikacja i rozwój talentu sportowego - prof. Mark Williams (University of Utah, USA)
g. 17.00-18.00 wykład pt. Psychologiczne aspekty kierowania talentem w grach sportowych – prof. Daniel Memmert (Deutsche Sporthoch-schule Köln, Niemcy)
g. 18.00-19.00 wykład pt. Biologiczne aspekty identyfikowania talentu sportowego – prof. nadzw. Agnieszka Maciejewska-Skrendo (AWFiS Gdańsk)
g. 19.00-21.00 uroczysty poczęstunek

Sobota, 20.11.2021 r.
g. 9.00-12.00 sesje tematyczne, wystąpienia naukowe (liczba paneli i czas trwania wystąpień uzależniony od liczby zgłoszeń)
g. 12.00-13.30 sesja plakatowa
g. 14.00 zakończenie części naukowej konferencji

g. 15.00-15.30 rozpoczęcie części metodycznej konferencji
g. 15.30-16.00 prelekcja pt. Rozwój talentu piłkarskiego na przykładzie projektu TOP Talent – dr Bartosz Dolański (AWFiS Gdańsk)
g. 16.00-17.00 wykład pt. Indywidualizacja w treningu zespołowym podstawą prawidłowego rozwoju talentu piłkarskiego – Alex Trukan (The Football Assotiation, Anglia)
g. 17.00-18.00 wykład pt. Motoryczne aspekty identyfikowania i rozwijania talentu w piłce nożnej – dr Remigiusz Rzepka (Enelsport, Warszawa)
g. 18.00-19.00 wykład pt. Techniczno-taktyczne aspekty rozwijania i kierowania talentem w piłce nożnej – prof. nadzw. Miłosz Stępiński (Uniwersytet Szczeciński)
g. 19.00-20.00 przerwa
g. 20.00-22.00 panel dyskusyjny pt. Talent piłkarski – trenerzy polskich reprezentacji
narodowych w piłce nożnej

Niedziela, 21.11.2021 r.
g. 10.00-11.30 wykłady pt. Psychologiczne determinanty talentu sportowego – mgr Urszula Gościcka i mgr Monika Pujszo (Reiss Motivation Profile, Polska)
g. 11.30-12.00 coffe break
g. 12.00-14.00 pokazowa lekcja treningowa pt. Doskonalenie obrony proaktywnej w grze w piłkę nożną – trener reprezentacji Polski mężczyzn U20 – prof. nadzw. Miłosz Stępiński
g. 14.00-14.30 zakończenie konferencji

Informacje na temat wykładowców znajdują się TUTAJ

wykladowcy1.jpg

KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Szwarc, prof. AWFiS, Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku
Bartosz Dolański, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Karol Wasielewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Tomasz Borkowski, Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku
Maciej Tomaszewski, Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku

PATRONAT HONOROWY

Radosław Michalski, Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku
Janusz Czerwiński, Rektor Honorowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Paweł Cięszczyk, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku