fot. Licencje trenerskie

Licencje i kursy trenerskie - informacje dla trenerów

KURSY TRENERSKIE

Informujemy, że aktualnie prowadzone są nabory na dwa kursy trenerskie w naszym województwie. Zarówno kurs GRASSROOTS C jak i UEFA B odbędą się w Gdańsku. Wnioski można składać do ostatniego tygodnia lutego (lub do wyczerpania miejsc w przypadku GRASSROOTS C). Nabory na kurs UEFA A rozpoczną się w drugiej części roku, a kurs rozpocznie się z początkiem roku 2023. 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.pomorski-zpn.pl/kursy-trenerskie/
e-mail: kursy.uefa@pomorski-zpn.pl
nr tel.: 697 038 222

PRZEDŁUŻANIE LICENCJI TRENERSKICH

Informujemy, że aktualnie wnioskować można o licencje trenerskie na dwa sposoby.

Składając wniosek w trybie zwyczajnym można spodziewać się rozpatrzenia wniosku pod koniec roku, a licencja przyznana będzie z początkiem 2023 r.

Osoby, które złożą wniosek w trybie nadzwyczajnym otrzymają licencję zaraz po spełnieniu wymogów licencyjnych i uiszczeniu opłaty.

UWAGA: Zgodnie z uchwałą Komisji Nagłych z dnia 7.01.2022 r., licencję mogą otrzymać również osoby, które nie mają wyrobionych punktów szkoleniowych. Wnioski rozpatrywane są w trybie nadzwyczajnym, a licencja przyznawana jest tylko do końca roku 2022.
Przypominamy, że Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą przyznać licencję UEFA B i niższe. Wszystkie pozostałe przyznaje Polski Związek Piłki Nożnej.

WYMIANA UPRAWNIEŃ

Osoby chcące ubiegać się o wymianę uprawnień z trenera I klasy, II klasy oraz instruktora na GRASSROOTS C, spełniające wymagania uchwały, proszone są o złożenie wniosku w trybie nadzwyczajnym i postępowanie zgodnie z instrukcją.

UZNANIE UPRAWNIEŃ

Trenerzy chcący ubiegać się o uznanie uprawnień trenerskich muszą złożyć wniosek w trybie nadzwyczajnym, a jako organizację wybrać PZPN i postępować zgodnie z instrukcją.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych uchwałach:
UCHWAŁA LICENCYJNA
UCHWAŁA KOMISJI NAGŁYCH

e-mail: kursy.uefa@pomorski-zpn.pl
nr tel.: 697 038 222

ODBIÓR LICENCJI TRENERSKICH

Tryb zwyczajny 2021 - licencje do odbioru w sekretariacie Pomorskiego ZPN, ul. Uczniowska 22, Gdańsk. Proszę uprzednio zadzwonić i umówić się na odbiór licencji: 58 522 50 30

Tryb nadzwyczajny 2022 - prosimy o zgłaszanie się po licencje po uprzednim kontaktem z sekretariatem Pomorskiego ZPN, 58 522 50 30