fot. Pomorski ZPN

Letnie okienko transferowe

Przypominamy, że okienko transferowe trwa do 31 sierpnia.


Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie zawodników wolnych:

–  jeśli zawodnik do czasu letniego okresu transferowego (do 31 sierpnia) posiada status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry jest możliwe do 28 lutego.

- jeśli nie są związani z klubem żadną umową i w okresie 12 miesięcy nie brali udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe przez cały sezon, również po zamknięciu okna transferowego.

- zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą być transferowani do 30 września. 

Samo przesłanie dokumentów za pośrednictwem systemu Extranet nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawodnika do klubu i uprawnieniem do gry. Zamiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry wymaga akceptacji przez pracownika Pomorskiego ZPN. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów przed zakończeniem okna transferowego, potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po jego zamknięciu.

Wyjątek: Na mocy Uchawły nr. IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,  letnie okienko transferowe dla rozgrywek szczebla centralnego zakończy się 30 września. Dotyczy to tylko rozgrywek, Ekstraklasy oraz I i II ligi mężczyzn.