fot. info_kursy.jpg

Kursy Trenerskie w Pomorskim ZPN

Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadzi nieustannie nabory na kursy dla trenerów piłki nożnej. Aktualnie rozpoczynamy zapisy na kolejne szkolenia - kursy GRASSROOTS C oraz UEFA A.


Zależy nam aby jakość szkoleń stała na najwyższym poziomie a organizacja pozwalała trenerom zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pracy w klubach.

- Jednym z filarów zwiększania jakości szkolenia w naszym województwie są kursy trenerskie. Od samego początku kładziemy duży nacisk, aby trenerzy zdobywali na nich wiedzę niezbędną do prowadzenia zespołów na wszystkich etapach szkolenia - mówi Radosław Michalski, Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

- Zapewniamy trenerom doskonałe warunki do szkolenia, spełniamy wszystkie wytyczne związane z  ich organizacją, dbamy o jakość kształcenia trenerów a dzięki współpracy z firmą Marba-Sport wszyscy kursanci otrzymują sprzęt firmy Adidas. Nowością jest udostępnienie trenerom dostępu do platformy sportbm w celu zwiększenia możliwości organizacyjno-szkoleniowych.

Cetniewo1

- Z Pomorskim ZPN współpracujemy od 6 lat. Kolejnym krokiem w digitalizacji była organizacja i sprawne przeprowadzenie kursów trenerskich przy wykorzystaniu sportbm – mówi Marcin Lis ze sportbm PL

- Jednym z podstawowych założeń systemu jest oszczędność czasu, dlatego trenerzy mają stały dostęp do interaktywnego kalendarza, są na bieżąco informowani o zastępstwach i ewentualnych zmianach w harmonogramie kursu, cała komunikacja odbywa się przez sportbm. Kursanci mają dostęp do zadań, zgłoszeń oraz najważniejszych dokumentów. Podczas sesji mogą wykorzystać narzędzie do rysowania ćwiczeń i tworzenia konspektów jednostek treningowych.

Dzięki architekturze systemu trenerzy na co dzień pracujący w swoich akademiach na sportbm mają możliwość swobodnego przełączania się między kontem trenera w akademii, a kontem kursanta – wszystko w jednym miejscu w aplikacji mobilnej

Kierunek kursom trenerskim nadaje UEFA poprzez dokument, który reguluje szkolenie trenerów w całej Europie. Jest to Konwencja Trenerska UEFA. Szkolenia w coraz większym stopniu opierają się o praktykę oraz naukę w rzeczywistych warunkach pracy w klubie.

Trzymając się wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej i UEFA, coraz częściej prowadzimy nasze zajęcia na obiektach zewnętrznych. Jedziemy do klubów w naszym województwie, tam gdzie na co dzień pracują trenerzy - mówi Karol Wasielewski, z-ca kierownika kursów w Pomorskim ZPN. – Oceniamy pracę trenerów w warunkach rzeczywistych, na ich podwórku, z ich grupami ćwiczebnymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie razem wyciągać wnioski oparte o rzeczywistą pracę trenerów. Jest to dla nas ważne, gdyż chcemy aby nasi absolwenci poradzili sobie na rynku trenerskim.

Standardy kursów trenerskich są jednakowe w całej Polsce, dlatego niezmiernie istotną kwestią są kompetencje kadry wykładowców. – Edukatorzy to dla nas zawsze priorytet - mówi Tomasz Borkowski, kierownik kursów w Pomorskim ZPN – Dbamy o to, aby na naszych kursach wykładały osoby z szeroką wiedzą teoretyczną, ale również praktycy, którzy na co dzień pracują w piłce młodzieżowej i seniorskiej. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie wielu trenerów z różnych środowisk piłkarskich. Naszymi wykładowcami byli zarówno trenerzy Młodzieżowych Reprezentacji Polski (Marcin Dorna, Bartłomiej Zalewski), trenerzy Ekstraklasy (m. in. Tomasz Kafarski, Grzegorz Niciński) jak i trenerzy na co dzień pracujący z młodzieżą na poziomie regionalnym i centralnym. Wspieramy się również wiedzą naukowców, specjalistów w swojej dziedzinie (m. in. prof. dr hab. Andrzej Szwarc, dr Milena Lachowicz, dr Łukasz Radzimiński) - dodaje Tomasz Borkowski.

Cetniewo2

Co roku ponad setka trenerów kształci lub dokształca się w naszym województwie na kursach trenerskich. Chcemy, aby ta tendencja się utrzymała. Zapewniamy jednocześnie możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności na konferencjach i warsztatach trenerskich.

- Pomorski Związek Piłki Nożnej zapewnia każdemu trenerowi możliwość uczestnictwa w szkoleniach - konferencjach i warsztatach umożliwiających przedłużanie licencji trenerskich - mówi prof. dr hab. Andrzej Szwarc, Przewodniczący Komisji do Spraw Licencji Trenerskich.

- Nawet w okresie ograniczeń pandemicznych organizowaliśmy warsztaty i konferencje w formule online po to, aby każdy szkoleniowiec miał możliwość zdobycia punktów niezbędnych do przedłużenia licencji trenerskiej. Ponadto dbamy o to, aby tematyka szkoleń odpowiadała zainteresowaniom i potrzebom trenerów. W najbliższych dniach przeprowadzimy we współpracy z firmą EMsport kolejną konferencję w Skorzewie, a listopadzie odbędzie się konferencja afiliowana przez Pomorski ZPN i AWFiS Gdańsk na temat identyfikacji i rozwoju talentu sportowego w piłce nożnej. 

Nabory na kursy odbywają się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakładce trenerzy/kursy trenerskie.

Więcej informacji można uzyskać:

  • e-mail: kursy.uefa@pomorski-zpn.pl
  • tel: +46 697 038 222, +48 512 413 486