fot. egzaminyms

Kursy sędziowskie w nowej formule

W październiku po raz pierwszy przeprowadzono kursy sędziowskie w nowej, skróconej odsłonie. Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej trwał 3 weekendy. W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z obowiązującą wykładnią Przepisów Gry, a także przygotowali się w formie zajęć praktycznych na boisku do pełnienia roli sędziego na meczach piłki nożnej.


​Po zakończeniu szkoleń kandydaci przystąpili do egzaminów, które miały zweryfikować wiedzę nabytą przez uczestników podczas zajęć. Egzaminy zarówno teoretyczny składający się z 30 pytań testowych z Przepisów Gry, jak i praktyczny polegający na teście interwałowym wypadły pomyślnie i wszyscy kandydaci na sędziów zaliczyli je z pozytywnym wynikiem.

Kursy sędziowskie w nowej formule cieszyły się sporym zainteresowaniem i zostały pozytywnie odebrane przez środowisko piłkarskie.
Łącznie kursy ukończyło 28 kandydatów na sędziów, 16 w Malborku i 12 w Słupsku.

W planach mamy organizacje kolejnych kursów w Gdańsku, Słupsku i Malborku już w nowym roku w okresie zimowym. Planowany start 25 stycznia 2020r.

Liczymy na to, że kolejne kursy będą cieszyły się równie sporym zainteresowaniem i do naszego grona dołączą kolejni pasjonaci, chcący poznać z bliska zawód sędziego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację kursów za przeprowadzenie zajęć, szkoleń oraz egzaminów dla kandydatów.

Komisja Szkoleniowa KS Pomorskiego ZPN