fot. UEFA

Kurs UEFA B dla kobiet

18 stycznia rozpocznie się otwarty nabór na kurs UEFA B dla kobiet. Kurs jest organizowany w ramach programu UEFA "Coach Development Project For Women".


Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na maj/czerwiec 2021 a minimalny czas jego trwania to około 5 miesięcy (minimum 160 godzin zajęć). 

PZPN podejmie starania, by znaczna część opłaty za kurs, koszty noclegów oraz wyżywienia zostały pokryte przez UEFA. Koszt dojazdu spoczywać będzie na uczestniczkach.

Sesje kursu będą zorganizowane w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej oraz w Łodzi. Zajęcia programowe będą się odbywać w dniach poniedziałek - środa w odstępach 3-4 tygodniowych, a spotkania w mikro grupach pomiędzy sesjami. Wymagana będzie 100% frekwencja na kursie. 

Kandydatki powinny posiadać minimum ważną licencję Grass C oraz minimum roczny staż pracy z dyplomem Grass C (dyplom musi być wydane przed 18 stycznia 2020 roku). 

Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są poprzez platformę PZPN24.

Przewidywana liczba uczestniczek tegorocznego kursu to 24. Kwalifikację uzyskają kandydatki, które pomyślnie przejdą egzamin wstępny.

Kurs UEFA B kobiet.jpg