fot. e-muzyk.eu - Kurs Spikera

Kurs Spikera III Ligi i Klas Niższych - 2022

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN informuje o naborze na kurs Spikera III Ligi i Klas Niższych. Kurs odbędzie się 26 lutego 2022 roku w godzinach 10:00-15:00 w formule on-line. Przed rokiem w naszym kursie udział wzięło 100 osób z całego kraju.


Zgłoszenia na kurs należy wysyłać na adres mailowy gsobecki@pomorski-zpn.pl

Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w kursie, koszt kursu wynosi 180 zł; (wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128; w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko z dopiskiem Kurs Spikera)
- adres korespondencyjny

Termin zgłoszeń: 21.02.2022 r.

Uczestnik kursu po ukończonym szkoleniu otrzyma:
- certyfikat spikera
- identyfikator
- wzór checklisty spikera zawodów
- regulamin pracy spikera zawodów piłki nożnej
- clipboard. 

Kurs Spikera to szansa na spełnienie swoich marzeń. Polecamy materiał filmowy.

 

Szczegóły dotyczące kursu on-line uczestnicy dostaną bezpośrednio na adres mailowy.