fot. thumb_egzaminyms_1180x500_landscape

Kurs Sędziowski 2019/2020

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej, na kurs rozpoczynający się 25 stycznia 2020 r.


Kurs na sędziego odbędzie się w skróconej formule i będzie trwał łącznie tylko 8 dni.

Mamy nadzieję, że nowa formuła kursu zwiększy zainteresowanie i zachęci kandydatów do spróbowania swoich sił w roli sędziego.

Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (​DRUK ANKIETY)
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2).
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.
6) Potwierdzenie wpłaty 100 zł na konto Pomorskiego ZPN 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128. W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, kurs 2020 Trójmiasto/Słupsk/Malbork (wybierając jeden z trzech ośrodków). 

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)


Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

Dokumenty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
Kurs Gdańsk: tel. 697-038-214 / biuroks@pomorski-zpn.pl
Kurs Słupsk: tel. 697-038-217 / biuroksslupsk@pomorski-zpn.pl
Kurs Malbork: tel. 530-989-960 / malbork@pomorski-zpn.pl

Komisja Szkoleniowa KS Pomorskiego ZPN