fot. kurs_sedziowski

Kurs sędziowski 2019

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 12 stycznia 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do 04.01.2019 r.


Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1) - ​POBIERZ
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2) - ​POBIERZ
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
- opłata za kurs 250 zł (płatne po pierwszych zajęciach)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22). Planowane są cztery lokalizacje kursów: Gdynia, Kościerzyna, Miastko lub Człuchów, Słupsk. W razie pytań proszę pisać na adres biuroks@pomorski-zpn.pl lub dzwonić 697-038-209.

Kierownik kursu
Adam Skurat